Notepad2

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Notepad2 - NA

Phần mềm Notepad2

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Notepad2 là phần mềm gì?

Notepad2 là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Notepad2 là Version NA (cập nhật NA)

Notepad2 là một trình soạn thảo văn bản đó là mã nguồn mở trong tự nhiên và được phát triển đặc biệt dành cho Microsoft Windows. soạn thảo văn bản này được phát triển bởi Florian Balmer với việc sử dụng một thành phần được gọi là Scintilla Editor và cũng dựa trên những đặc điểm cơ bản của MS Notepad là tiện dụng, nhanh chóng, và ánh sáng. Phần mềm này đã trở lại ra mắt vào tháng Tư năm 2004. Notepad2 được trang bị các chức năng cho phép phù hợp với khung và cơ chế tự động sắp chư. Người dùng cũng có thể tận dụng các tùy chọn undo-redo không giới hạn cũng như khả năng lựa chọn khối. Tìm và thay thế tùy chọn của trình soạn thảo này được dựa trên biểu thức chính quy. Encoding chuyển đổi là tương tự như vậy có thể và có thể được thực hiện trong bất kỳ định dạng được như UTF-16, UTF-8, và ASCII.Notepad2 cũng có khả năng chuyển đổi xuống dòng dựa trên Unix LF, Macintosh CR, và hệ điều hành DOS CR / LF định dạng. trình soạn thảo này cũng làm cho cú pháp sử dụng nhấn mạnh rằng lon được sử dụng trong một số ngôn ngữ lập trình bao gồm ASP, C, C ++. ngôn ngữ hội, Java, HTML, Visual Basic, và Common Gateway. Mặc dù được dựa trên MS Notepad, nhà phát triển nhấn mạnh một thực tế rằng ông đã lên kế hoạch để tạo ra máy phát điện văn bản này để thể đơn giản càng tốt.

What is Notepad2?

Notepad2 is a text editor that is open-source in nature and is developed especially for Microsoft Windows. This text editor was developed by Florian Balmer with the use of a component called Scintilla Editor and also based on the basic characteristics of MS Notepad being utilitarian, fast, and light. This software made its debut back in April 2004. Notepad2 is equipped with functionalities that allows bracket matching and auto indention mechanism. Users may also take advantage of the unlimited undo-redo options as well as the block selection possibility. Find and replace option of this editor is based on regular expression. Encoding conversion is likewise possible and can be performed in any given format such as UTF-16, UTF-8, and ASCII.Notepad2 is also capable of newline conversions based on Unix LF, Macintosh CR, and DOS CR/LF formats. This editor also makes use syntax highlighting that cans be used in several programming languages including ASP, C, C++.Assembly language, Java, HTML, Visual Basic, and Common Gateway. Despite being based on MS Notepad, the developer highlighted the fact that he had planned to create this text generator to be as simple as possible.

Các loại file được mở bởi Notepad2

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Notepad2 có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CFGCONFDICERREXCINFINILOGNFOPS1PSD1PSM1SCPSCTTXTWSCWTXZAP

Download Notepad2

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *