NoteTab Pro

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NoteTab Pro - NA

Phần mềm NoteTab Pro

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NoteTab Pro là phần mềm gì?

NoteTab Pro là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NoteTab Pro là Version NA (cập nhật NA)

NoteTab Pro là một trình soạn thảo HTML và văn bản. Nó được trang bị với công suất để thực hiện các hoạt động Undo và redo, và cũng có các công cụ để tìm kiếm và thay thế chuỗi văn bản. tìm kiếm ký tự đại diện cũng được hỗ trợ bởi các công cụ tìm kiếm của chương trình. Người sử dụng cũng có được lợi ích của một công cụ đếm từ đó chương trình tổng theo thời gian thực và thống kê văn bản có thể truy cập vào mục đích SEO. Một cách tự nhiên, làm nổi bật cú pháp được cung cấp bởi các ứng dụng, mà còn có một kiểm tra chính tả cũng như một từ điển tích hợp trong nó-tất cả các công cụ có hỗ trợ cho nhiều hơn một ngôn ngữ. Giao diện cũng có thể được sắp xếp lại để đáp ứng nhu cầu của người dùng, khoe khoang tuỳ chọn tuỳ chỉnh cho cả các phím tắt điều hành cũng như các thanh công cụ hiển thị. Pro thực sự chỉ là một trong các phiên bản của chương trình NoteTab, trong đó có 3 hương vị. Bên cạnh NoteTab Pro, người dùng có thể thực sự lựa chọn tiêu chuẩn hoặc phiên bản ánh sáng thay vào đó, cả hai đều có chi phí ít hơn nhưng cũng có chức năng ít hơn. Phiên bản nhẹ là người duy nhất đó là có sẵn miễn phí. Pro là phiên bản max-tính năng, chỉ với một tính năng còn thiếu từ nó có sẵn trên kia 2: khả năng sử dụng phông chữ biến chiều rộng.

What is NoteTab Pro?

NoteTab Pro is an HTML and text editor. It is equipped with the capacity to perform undo and redo operations, and also has tools for searching for and replacing text strings. Wildcard searches are also supported by the program’s search tools. Users also get the benefit of a word counting tool that shows the sum in real time and can access text statistics for SEO purposes. Naturally, syntax highlighting is supplied by the application, which also has a spell-checker as well as a thesaurus built into it—both tools have support for more than one language. The interface can also be rearranged to the user’s satisfaction, boasting customization options for both the operating shortcuts as well as the displayed toolbars. Pro is actually just one of the versions of the NoteTab program, which comes in 3 flavors. Besides NoteTab Pro, a user can actually choose the Standard or Light editions instead, both of which cost less but also have fewer functions. The Light version is the only one that is available for free. Pro is the max-features version, with only one feature missing from it that is available on the other 2: the ability to use variable width fonts.

Các loại file được mở bởi NoteTab Pro

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NoteTab Pro có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NoteTab Pro

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *