NoteWorthy Composer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NoteWorthy Composer - NA

Phần mềm NoteWorthy Composer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NoteWorthy Composer là phần mềm gì?

NoteWorthy Composer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NoteWorthy Composer là Version NA (cập nhật NA)

Composer đáng chú ý là một phần mềm soạn nhạc cho phép người dùng tạo ra bài hát riêng của họ bằng cách sử dụng các tính năng và chức năng của nền tảng này. Nó được phát triển và phát hành bởi công ty của Software.Notations đáng chú ý name tương tự có thể được tạo ra bằng cách sử dụng phần mềm và nó có thể được thực hiện theo cùng một cách như viết trong bất kỳ hình thức xử lý văn bản. Các biểu tượng âm nhạc như ghi chú và bỏ đói có thể được viết trực tiếp bằng cách sử dụng công cụ chỉnh sửa tích hợp. Người sử dụng cũng có thể bao gồm lời bài hát bằng cách sử dụng các công cụ văn bản và phông chữ khác nhau có sẵn. Để thiết lập thị các thuộc tính của bài hát, người dùng có thể truy cập vào bảng lưu ý có thể được thao tác sử dụng các phím tắt. Để kiểm tra và lắng nghe sáng tác của bạn, bạn cũng có thể sử dụng “lắng nghe” các chức năng của phần mềm và các bài hát sẽ được phát trong khi ghi chú được tô sáng. Điều này cho phép bạn nghe các phần cụ thể một cách chăm chú hơn. Với việc sử dụng bàn phím MIDI, bạn cũng có thể ghi lại thực hiện riêng của bạn về bài hát sáng tác. Một nút ‘kỷ lục’ có thể được nhìn thấy trong một trong những thanh công cụ. Đối với những bài hát hoàn tất, bạn có thể in chúng bằng cách sử dụng phần mềm của xuất bản chúng trên Web để chia sẻ.

What is NoteWorthy Composer?

NoteWorthy Composer is a music composition software that lets users generate their own songs using the features and functionality of the platform. It is developed and released by the company of the same name- NoteWorthy Software.Notations can be created using the software and it can be executed the same way as writing in any form of word processor. The musical symbols such as notes and starves can be written directly using the integrated editing tools. Users may also include the lyrics using the writing tools and different fonts are available. To visually set the attributes of the songs, users may access the note palette which can be manipulated using shortcuts. To check and listen to your composition, you may also use the “listen” functionality of the software and songs will be played while notes are being highlighted. This lets you listen to specific parts more attentively. With the use of MIDI keyboard, you may also record your own execution of the composed song. A ‘record’ button can be seen in one of the toolbars. For completed songs, you may print them using the software of publish them on the Web for sharing.

Các loại file được mở bởi NoteWorthy Composer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NoteWorthy Composer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NoteWorthy Composer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *