NoteWorthy Composer Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NoteWorthy Composer Viewer - NA

Phần mềm NoteWorthy Composer Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NoteWorthy Composer Viewer là phần mềm gì?

NoteWorthy Composer Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NoteWorthy Composer Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Đáng chú ý Composer Viewer là một phần mềm được thiết kế để được sử dụng đặc biệt cho các phần mềm soạn nhạc đáng chú ý. Phiên bản Viewer được sử dụng để tải, in ấn, và chơi bất kỳ tập tin được tạo ra bằng cách sử dụng Composer đáng chú ý. Nền tảng này được tương tự như vậy được sử dụng để xem màn trình diễn MIDI mà đã được lưu bằng cách sử dụng tập tin mở rộng .mid.NoteWorthy Composer Viewer là tương tự như vậy được trang bị với một cơ chế bệ phóng. Này được sử dụng để tạo điều kiện truy cập vào các tập tin đã được sản xuất sử dụng đáng chú ý phiên bản Composer 1,75 c và 2,5. Nó cũng đi kèm với một trình duyệt plug-in cho phép người dùng xem và truy xuất file Composer trực tiếp từ bất kỳ com [trình duyệt dụ ngôn. Trong số những trình duyệt là Netscape, Google Chrome và Mozilla Firefox. Người sử dụng bất kỳ mức độ chuyên môn có thể sử dụng phần mềm vì nó được xây dựng bằng một interface.Users đơn giản tương tự như vậy có thể làm cho việc sử dụng một cây đàn piano trên màn hình thể hiện như thế nào phím và ghi chú có thể được nhập vào. đàn piano này cũng cho thấy làm thế nào một mảnh có thể được phát lại. ghi chú vào có thể được thực hiện bằng cách sử dụng bàn phím máy tính thông thường. Các phần mềm đáng chú ý Composer Viewer có thể chạy trên các máy tính sử dụng Microsoft Windows 2000, Me, 95, 98, Vista, XP, và 7.

What is NoteWorthy Composer Viewer?

NoteWorthy Composer Viewer is a software that is intended to be used particularly for NoteWorthy Composer software. The Viewer version is used for loading, printing , and playing any file generated using the NoteWorthy Composer. This platform is likewise used for viewing MIDI performances which have been saved using the extension file .mid.NoteWorthy Composer Viewer is likewise equipped with a launch pad mechanism. This is used to facilitate accessing of files that have been produced using NoteWorthy Composer versions 1.75 c and 2.5. It also comes with a browser plug-in that enables users to view and access Composer files directly from any com[parable browser. Among these browsers are Netscape, Google Chrome, and Mozilla Firefox. Users of any level of expertise can use the software as it is built using a simple interface.Users may likewise make use of an on-screen piano that demonstrates how keys and notes can be entered. This piano also demonstrates how a piece can be played back. Entering notes can be performed using a regular computer keyboard. The software NoteWorthy Composer Viewer may run on computers using Microsoft Windows 2000, Me, 95, 98, Vista, XP, and 7.

Các loại file được mở bởi NoteWorthy Composer Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NoteWorthy Composer Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NoteWorthy Composer Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *