NovaBench

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NovaBench - NA

Phần mềm NovaBench

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NovaBench là phần mềm gì?

NovaBench là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NovaBench là Version NA (cập nhật NA)

NovaBench là một tiện ích benchmarking rằng thử nghiệm của người sử dụng CPU, RAM, card đồ họa, tốc độ ổ đĩa và các thông số hệ thống khác, tạo ra một báo cáo chi tiết về những phát hiện của nó mà người dùng có thể tải lên các trang web của NovaBench với một tài khoản tùy chọn. NovaBench rất dễ dàng để sử dụng, và ai cũng có thể điểm chuẩn hệ thống của họ với nó. Những thông tin mà nó thu thập được rất hữu ích. NovaBench có một giao diện đơn giản với một lĩnh vực hiển thị thông tin hệ thống và một nút, Bắt đầu thử nghiệm Benchmark. NovaBench được thiết kế để kiểm tra toàn diện một cách nhanh chóng chạy linh kiện máy tính của người dùng. CPU, RAM, GPU, và đĩa của nó cũng được thử nghiệm để tạo ra một phân tích chi tiết, và một số hệ thống tổng thể. kết quả của người dùng có thể nộp và so sánh với những người dùng khác trên mạng. Điểm đã được xác minh có thể được chia sẻ trên profile của người dùng NovaBench trực tuyến. kiểm tra NovaBench của hoàn một cách nhanh chóng. Các thử nghiệm cũng tương tự cho tất cả các hệ thống, vì nó là một công cụ benchmark thu thập dữ liệu, có thể được so sánh với các hệ thống của người dùng khác. Người dùng cũng có thể chạy chương trình nhiều lần như anh thích.

What is NovaBench?

NovaBench is a benchmarking utility that tests the user’s CPU, RAM, graphics, disk speed and other system parameters, creating a detailed report of its findings that the user can upload to the NovaBench site with an optional account. NovaBench is easy to use, and anyone can benchmark their system with it. The information that it gathers is useful. NovaBench has a simple interface with a field of displaying system info and one button, Start Benchmark Tests. NovaBench is designed to quickly run comprehensive tests the user’s computer components. The CPU, RAM, GPU, and its disks are also tested to produce a detailed breakdown, and an overall system score. The user’s results can be submitted and compared with other users online. Scores that have been verified can be shared on the user’s online NovaBench profile. NovaBench’s tests complete quickly. The tests are also similar for every system, since it is a benchmarking tool that collects data, which can be compared to the systems of other users. The user can also run the program as many times as he likes.

Các loại file được mở bởi NovaBench

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NovaBench có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) NBR

Download NovaBench

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *