Novarm DipTrace

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Novarm DipTrace - NA

Phần mềm Novarm DipTrace

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Novarm DipTrace là phần mềm gì?

Novarm DipTrace là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Novarm DipTrace là Version NA (cập nhật NA)

Các Novarm DipTrace, một phần mềm được tạo ra bởi Novarm Ltd, được sử dụng để tạo ra sơ đồ schematic và PCB hoặc bo mạch in. Phần mềm này có Design Systems trong đó bao gồm các PCB Layout, Schematic của nó, các thư viện chuẩn, Component và Biên tập mẫu, 3D PCB Preview, một Step-by-Step Tutorial và Xuất nhập khẩu của nó tính năng.

What is Novarm DipTrace?

The Novarm DipTrace, a software created by Novarm Ltd., is used to create schematic diagrams and PCBs or printed circuit boards. This software has Design Systems which include the PCB Layout, its Schematic, the Standard Libraries, the Component and Pattern Editors, the 3D PCB Preview, a Step-by-Step Tutorial and its Import and Export Features.

Các loại file được mở bởi Novarm DipTrace

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Novarm DipTrace có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DCHDIP

Download Novarm DipTrace

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *