NTI JewelCase Maker

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NTI JewelCase Maker - NA

Phần mềm NTI JewelCase Maker

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NTI JewelCase Maker là phần mềm gì?

NTI JewelCase Maker là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NTI JewelCase Maker là Version NA (cập nhật NA)

Các NTI JewelCase Maker là một phần mềm với một chương trình dùng thử miễn phí đó có nghĩa là để tạo nhãn chất lượng cao, khảm và bìa đĩa cho các dự án truyền thông quang học của bạn, và hỗ trợ cả các tiêu chuẩn công nghệ LightScribe và LabelFlash trong ghi nhãn đĩa trực tiếp. Các nhãn này bao gồm mọi thứ có trong trường hợp của một đĩa CD hay DVD, chẳng hạn như áo jacket. NTI cũng đã đóng gói toàn bộ quá trình sử dụng giao diện EasySteps của họ, một giao diện duy nhất hướng dẫn người dùng, cả mới và cũ, vào tạo chuyên nghiệp cấp bìa và nhãn cho các dự án đĩa của họ; giao diện trực quan và dễ sử dụng này cũng mở rộng đến cả các công nghệ LightScribe và LabelFlash, cho phép thủ tục ghi nhãn đĩa dễ dàng và liền mạch. Các NTI JewelCase Maker có sẵn trong một số ngôn ngữ chính, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Tây Ban Nha, Pháp, và German.Like tất cả bìa và nhãn-thiết kế phần mềm trong dãy đĩa authoring (chẳng hạn như từ Cyberlink, Nero và Roxio), các NTI JewelCase maker cho phép người dùng lựa chọn từ một lựa chọn rất lớn của các mẫu, thiết kế và đồ họa được cung cấp với các phần mềm, và thậm chí để tạo của riêng mình từ đầu, hoặc từ các bức ảnh và hình ảnh hiện có trên đĩa cứng của họ. Điều này mở rộng không chỉ đối với nhãn và bao gồm, nhưng đối với LightScribe và LabelFlash thiết kế là tốt.

What is NTI JewelCase Maker?

The NTI JewelCase Maker is a software with a free trial scheme that is meant to create high-quality labels, inlays and covers for your optical media disc projects, and supports both the LightScribe and LabelFlash technology standards in direct disc labeling. These labels include anything included in the case of a CD or a DVD, such as jackets. NTI has also packaged the entire process using their EasySteps Interface, a unique GUI that guides users, both new and old, into creating professional-level covers and labels for their disc projects; this intuitive and user-friendly interface also extends to both the LightScribe and LabelFlash technologies, allowing for easy and seamless disc labeling procedure. The NTI JewelCase Maker is available in a number of major languages, including Chinese, Japanese, Spanish, French, and German.Like all cover and label-designing software in disc authoring suites (such as from Cyberlink, Nero, and Roxio), the NTI JewelCase Maker allows users to choose from a huge selection of templates, designs and graphics that are supplied with the software, and even to create their own from scratch, or from existing photos and images on their hard disk. This extends not only for labels and covers, but for LightScribe and LabelFlash designs as well.

Các loại file được mở bởi NTI JewelCase Maker

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NTI JewelCase Maker có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) JWC

Download NTI JewelCase Maker

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *