NTSMagicLineMBX

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download NTSMagicLineMBX - NA

Phần mềm NTSMagicLineMBX

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

NTSMagicLineMBX là phần mềm gì?

NTSMagicLineMBX là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của NTSMagicLineMBX là Version NA (cập nhật NA)

NTSMagicLineMBX là một module cho phần mềm ma ​​thuật Line từ DreamSecurity Công ty TNHH Phần mềm này về cơ bản có chức năng như một công cụ bảo mật cho người dùng khi chúng được kết nối với Internet. Các dữ liệu encrypts chương trình được gửi qua Internet, dù cho yêu cầu ứng dụng qua IP hoặc các tập tin chia sẻ qua email. Bằng cách này, dữ liệu được gửi đi không được trả lại dễ bị tấn công trực tuyến bằng mã độc hại, có thể xuất hiện trong khi dữ liệu vẫn đang trên đường vận chuyển, từ máy khách đến máy chủ đáp ứng với chương trình request.The phân tích các dữ liệu được mã hóa, do đó nó có thể sử dụng các thuật toán mã hóa đúng phù hợp với kiểu dữ liệu. Điều này làm tăng tốc độ mã hóa, và đồng thời, làm giảm việc sử dụng CPU của các ứng dụng. Nó cũng thường được sử dụng bởi những người dùng thực hiện các giao dịch tài chính thường xuyên trực tuyến, cho dù kiểm tra tài khoản ngân hàng trực tuyến hoặc thực hiện thanh toán trực tuyến với hàng hóa hoặc dịch vụ. mã độc hại có khả năng đọc thông tin cá nhân của người dùng, đặc biệt là ngân hàng và thẻ tín dụng chi tiết, ăn cắp thông tin vì vậy đây có thể được sử dụng cho các hoạt động gian lận. Với một chương trình mã hóa, người dùng làm giảm nguy cơ trở thành nạn nhân để lừa đảo trực tuyến.

What is NTSMagicLineMBX?

NTSMagicLineMBX is a module for the software Magic Line from DreamSecurity Co. Ltd. The software basically functions as a security tool for users while they are connected to the Internet. The program encrypts data being sent over the Internet, whether for application request over IP or files shared via email. This way, data being sent are not rendered vulnerable to online attacks by malicious codes, which may appear while data are still in transit, from the client machine to the server responding to the request.The program analyzes the data to be encrypted, so that it can utilize the right encryption algorithm suitable for data type. This increases encryption speed, and at the same time, reduces CPU usage of the application. It is also generally utilized by users who make regular financial transactions online, whether checking bank accounts online or making online payments for goods or services. Malicious codes that are able to read the user’s private information, specifically bank and credit card details, steal information so this can be used for fraudulent activities. With an encryption program, the user reduces the risk of falling prey to online fraud.

Các loại file được mở bởi NTSMagicLineMBX

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm NTSMagicLineMBX có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download NTSMagicLineMBX

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *