OAGCDP

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OAGCDP - NA

Phần mềm OAGCDP

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OAGCDP là phần mềm gì?

OAGCDP là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OAGCDP là Version NA (cập nhật NA)

OAGCDP là một phần mềm được sử dụng bởi OAG Cargo đĩa được sử dụng để chương trình và quản lý dữ liệu của các kế hoạch vận chuyển. Nó được sử dụng để cung cấp một bản tóm tắt của ngày cũng như các chuyến bay thông tin của bất kỳ lô hàng vận chuyển hàng hóa. Phần mềm này cũng cho phép bạn sửa đổi hoặc phân đoạn kế hoạch xóa bất cứ khi nào coi necessary.OAGCDP thể được sử dụng sử dụng một lô hàng Plan Window. Window bao gồm bốn phần khác nhau của chức năng khác nhau. Bốn phần là trên thanh menu ở phía trên bên trái phần của màn hình, một menu thả xuống nằm ở phần trên, các phân đoạn lô hàng và khu vực nơi các bản tóm tắt lô hàng có thể được đặt. kế hoạch vận chuyển được tạo ra bởi tay thêm các chặng bay. Bất kỳ bổ sung trong phân khúc kế hoạch có thể được nhìn thấy trong phần tóm tắt tự động. kế hoạch giao hàng Multi-chân cũng có thể được sản xuất bằng cách sử dụng phần mềm tương tự. hộp bổ sung nơi tên thành phố có thể được viết được bổ sung bằng một vài clicks.Viewing tóm tắt cũng có thể được sửa đổi và thay đổi sang chế độ toàn màn hình. dữ liệu thích hợp đều có phần giới bao gồm cả thông tin về kế hoạch giao hàng. Ngoài ra còn có một phần mà nhắc nhở và ghi chú có thể được thêm vào. OAGCDP có thể được sử dụng trong bất kỳ máy tính chạy trên hệ điều hành Windows.

What is OAGCDP?

OAGCDP is a software used by OAG Cargo Disk that is used to program and manage data of shipping plans. It is utilized to provide a summary of the dates as well as flights information of any cargo shipment. This software also lets you modify or delete plan segments whenever deemed necessary.OAGCDP can be utilized using a Shipment Plan Window. The Window is composed of four different sections of different functionalities. These four sections are the menu bar on the top left portion of the screen, a drop-down menu located on the top portion, the shipment segments and the area where the shipment summary can be located. Shipment plans are created by manually adding the flight segments. Any addition in the plan segment can be seen in the summary automatically. Multi-leg shipment plans can also be produced using the same software. Additional boxes where city names can be written are added using a few clicks.Viewing the summary can also be modified and changed into full-screen mode. Pertinent data are presented including the profile of the shipment plan. There is also a section where reminders and notes can be added. OAGCDP can be used in any computer running on Windows OS.

Các loại file được mở bởi OAGCDP

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OAGCDP có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AAIANSAPSARTASCASCXASMASMXASPXBASBCPBINBSCCCCCGMCLSCODCPPCSCSACXXDBGDBSDCTDEFDIZDL_DOSDSPDSWEPSETPEXPEXTEX_EYBFAQFIFFKYFNTGHIHHHCHPPHTCHTWHTXHXXIIBQIDLIDQILKIMCINCINLINVINXIN_JAVJAVAJBFKCILATEXLGNLIBLOCALLSTM14MAKMANMANIFESTMKMMFMOVMOVIEMVNCBNLSNVROBJOC_ODHODLPCHPDBPDSPHP3PLPLGPRCPSPSDRCRC2RCTRESRGSRPCRSPRULSSBRSCCSEDSHTMSITSOLSORSQLSRFSR_STMSYMSY_TABTDLTEXTTLBTLHTLITRGTSPTSVUDFUDTUSERUSRVBXVCPROJVIWVSPSCCVSSCCVSSSCCWLTWMPWPSWPTWSZWTFXXIXXSDXSLTZ96

Download OAGCDP

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *