Perfect PRO Office

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Perfect PRO Office - NA

Phần mềm Perfect PRO Office

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Perfect PRO Office là phần mềm gì?

Perfect PRO Office là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Perfect PRO Office là Version NA (cập nhật NA)

Perfect PRO Office là một bộ phần mềm văn phòng được phát triển bởi Công ty Cổ phần Cosmi. Phần mềm này cho phép người dùng tạo các tài liệu, thuyết trình và bảng tính tương thích với bộ phần mềm Microsoft Office.The được thiết kế sau khi bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice.org, do đó; ứng dụng văn phòng tại Perfect PRO Văn phòng được đặt tên tương tự. Ví dụ, ứng dụng xử lý văn bản trong OpenOffice.org Writer được gọi, và trong Perfect PRO Văn phòng ứng dụng này còn được gọi là Writer. Các ứng dụng bảng tính còn được gọi là Calc; tiện ích trình bày cũng được biết đến như Impress, và chương trình sơn được gọi là Draw. Các bộ phần mềm cũng có tính năng một trình soạn thảo HTML cho phép người dùng tạo cơ bản quản lý xúc Web pages.A, chương trình tạo PDF, nhà sản xuất bảng xếp hạng và xuất bản máy tính để bàn cũng có các ứng dụng bao gồm trong phần mềm. Một máy phát hình thức pháp lý là tương tự như vậy đặc trưng trong phần mềm. Các bộ sản phẩm được phân phối dưới dạng đĩa CD, có nghĩa là người dùng sẽ nhận được một trình cài đặt đĩa CD. Perfect PRO Office chạy trên các máy Windows, và tương thích với các phiên bản sau của hệ điều hành: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP và Windows Vista. Một ổ đĩa CD / DVD được yêu cầu phải cài đặt phần mềm.

What is Perfect PRO Office?

Perfect PRO Office is an office suite developed by Cosmi Corporation. The software allows the user to create documents, presentations and spreadsheets that are compatible with Microsoft Office.The productivity suite was designed after the OpenOffice.org office suite, hence; office apps in Perfect PRO Office are similarly named. For instance, the word processing application in OpenOffice.org is called Writer, and in Perfect PRO Office this application is also called Writer. The spreadsheet app is also called Calc; the presentation utility is also known as Impress, and the paint program is called Draw. The software suite also features an HTML editor that allows the user to create basic Web pages.A contact manager, PDF creator, chart maker and desktop publisher are also applications included in the software. A legal form generator is likewise featured in the software. The productivity suite is distributed in CD form, which means that the user will receive a CD installer. Perfect PRO Office runs on Windows machines, and is compatible with the following versions of the OS: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, and Windows Vista. A CD/DVD drive is required to install the software.

Các loại file được mở bởi Perfect PRO Office

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Perfect PRO Office có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DOCDOTPOTPPSPPTSDASDCSDDSDSSDWSGLSMFSTCSTDSTISTWSXCSXDSXGSXISXMSXWVORXLSXLT

Download Perfect PRO Office

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *