OCR Software by I.R.I.S

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OCR Software by I.R.I.S - NA

Phần mềm OCR Software by I.R.I.S

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OCR Software by I.R.I.S là phần mềm gì?

OCR Software by I.R.I.S là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OCR Software by I.R.I.S là Version NA (cập nhật NA)

Một OCR, hoặc nhận dạng ký tự quang học, phần mềm là một ứng dụng dùng để chuyển đổi hình ảnh quét sang văn bản hoàn toàn có thể chỉnh sửa như bạn làm trong một chương trình xử lý văn bản. Ví dụ, một trang tạp chí có thể được quét, và thường điều này sẽ dịch vào một tập tin hình ảnh có thể được lưu trên máy tính. Tuy nhiên, khi nó được quét và chạy thông qua một quá trình OCR, file kết quả từ quá trình quét là một file văn bản định dạng (.rtf) có thể được chỉnh sửa như bạn muốn bất kỳ tài liệu khác, ví dụ sử dụng Microsoft Word, Windows Live Writer, WordPad hoặc OpenOffice Writer. Đây là một công cụ rất hữu ích thực sự khi ví dụ bạn muốn quét tài liệu văn phòng không phải là tập tin hình ảnh, và bạn muốn chỉnh sửa chúng sau này, hoặc các hình thức chính thức mà bạn có thể lấp đầy trên máy tính sử dụng một phần mềm được áp dụng. máy quét hiện đại, chẳng hạn như những người của Hewlett-Packard, đã được xây dựng trong chương trình OCR đã có, mặc dù một số mô hình cũ có thể yêu cầu cài đặt OCR bổ sung trước khả năng OCR của nó có thể hoàn toàn realized.I.R.I.S. là đối tác của Hewlett-Packard trong việc cung cấp các giải pháp OCR để máy quét, máy in, và các thiết bị đa chức năng của họ (MFDs), và phần cứng nhất của HP hiện nay được trang bị phần mềm OCR I.R.I.S. thiết kế tốt.

What is OCR Software by I.R.I.S?

An OCR, or optical character recognition, software is an application used to convert scanned images to fully editable text as you would in a word processing program. For example, a magazine page may be scanned, and normally this would translate to an image file that can be saved on a computer. However, when it is scanned and run through an OCR process, the resulting file from the scan is a rich text file (.rtf) that can be edited as you would like any other document, for example using Microsoft Word, Windows Live Writer, WordPad, or OpenOffice Writer. This is a very useful tool indeed when for example you want to scan office documents not as image files, and you want to edit them later, or official forms that you can fill up on the computer using an applicable software. Modern scanners, such as those of Hewlett-Packard, have built-in OCR programs already, though some older models may require additional OCR installation before its OCR capabilities can be fully realized.I.R.I.S. is Hewlett-Packard’s partner in providing OCR solutions to their scanners, printers, and multi-function devices (MFDs), and most HP hardware are now equipped with I.R.I.S.-designed OCR software.

Các loại file được mở bởi OCR Software by I.R.I.S

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OCR Software by I.R.I.S có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OCR Software by I.R.I.S

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *