OmniForm Premium

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OmniForm Premium - NA

Phần mềm OmniForm Premium

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OmniForm Premium là phần mềm gì?

OmniForm Premium là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OmniForm Premium là Version NA (cập nhật NA)

OmniForm Premium là một người sáng tạo hình thức và chuyển đổi. Tính năng chuyển đổi có nghĩa là cho những người dùng có một cưng mẫu (giấy) và muốn chuyển đổi chúng thành các file kỹ thuật số mà không cần phải làm thủ công copy-nhập cảnh, tiết kiệm cho người dùng những rắc rối của việc phải làm một giải trí siêng năng của biểu mẫu. Để cho điều này là có thể, chương trình yêu cầu người dùng quét các mẫu giấy tờ đầu tiên, sau đó chạy chương trình, mà làm cho sử dụng phần mềm nhận dạng ký tự để render quá trình quét mẫu kỹ thuật số. Một người sử dụng cũng có thể tạo ra một hình thức hoàn toàn mới, nếu muốn. Các tiện ích có khả năng hình thức xuất khẩu trong một số định dạng: họ có thể sử dụng phần mở rộng PDF, phần mở rộng RTF, phần mở rộng HTML, hoặc filetype mẹ đẻ của chương trình, OFM. Các hình thức có thể được tự động quá, ví dụ lĩnh vực liên quan đến dữ liệu và cross-trường số tính toán có thể được tính tự động được nhập một công thức vào tập tin. kinh nghiệm lập trình là không cần thiết, vì phần lớn số tiền thu được hình thức sáng tạo bằng cách tự động hóa. Chương trình này cũng đi kèm với một tiện ích quản lý Form Filler và khả năng xuất dữ liệu với các loại khác nhau của cơ sở dữ liệu. Chương trình này là tương thích với Windows nhưng không làm việc với Vista.

What is OmniForm Premium?

OmniForm Premium is a form creator and converter. The conversion feature is meant for users who have a hardcopy (paper) forms and want to convert them into digital files without having to do manual copy-entry, saving the user the trouble of having to do a painstaking recreation of the form. In order for this to be possible, the program requires the user to scan the paper forms first, then run the program, which makes use of character recognition software to render the scan to a digital form. A user can also create an entirely new form, if desired. The utility is able to export forms in a number of formats: they can use the PDF extension, the RTF extension, the HTML extension, or the program’s native filetype, OFM. Forms can be automated too, e.g. fields involving numeric data and cross-field computations can be computed automatically be entering a formula into the file. Programming experience is not needed, since much of the form-creation proceeds by automation. The program also comes with a Form Filler management utility and the ability to export data to different types of databases. The program is Windows-compatible but does not work with Vista.

Các loại file được mở bởi OmniForm Premium

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OmniForm Premium có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FMLOFDOFM

Download OmniForm Premium

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *