OmniPage

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OmniPage - NA

Phần mềm OmniPage

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OmniPage là phần mềm gì?

OmniPage là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OmniPage là Version NA (cập nhật NA)

OmniPage từ Nuance Communications là một chương trình nhận dạng ký tự quang học: nó làm cho sử dụng computer vision hoặc máy tính công nghệ nhận dạng hình ảnh cho phép người dùng chuyển đổi các bản sao cứng của tài liệu (bản in, hay nói cách khác) vào văn bản softcopy. Do đó, ví dụ, người dùng có thể lấy một cuốn sách thuộc sở hữu của mình và quét các trang trên nó sử dụng một máy quét, sau đó sử dụng OmniPage để chuyển đổi các tập tin hình ảnh được scan vào thực tế, tài liệu có thể chỉnh sửa (word-xử lý-thân thiện) files.OmniPage khá nổi tiếng khi nói đến OCR, không kém phần quan bởi vì nó là một trong những chương trình đầu tiên thuộc loại này bao giờ được phát hành. Một đặc trưng của chương trình có thể là một phần của lý do cho sự phổ biến của nó là hỗ trợ đa ngôn ngữ mạnh mẽ: công nghệ OCR của nó là khả năng nhận biết từ từ như nhiều như 123 ngôn ngữ trong phiên bản tiêu chuẩn một mình. máy tính trực quan nhận OmniPage cũng có thể nhận ra các yếu tố khác từ hình ảnh quét, ví dụ nó có thể nhận ra các bảng dữ liệu (và vì thế có thể để bảo vệ những người trong văn bản chuyển đổi của nó) cũng như hình ảnh. Hơn nữa, nó là tương thích với nhiều hệ điều hành, bao gồm Windows, Linux và Mac.

What is OmniPage?

OmniPage from Nuance Communications is an optical character recognition program: it makes use of computer vision or computer visual recognition technology to permit users to convert hard copies of documents (printouts, in other words) into softcopy documents. Hence, for instance, a user could take a book in his possession and scan the pages on it using a scanner, then use OmniPage to convert those scanned image files into actual, editable document (word-processor-friendly) files.OmniPage is fairly well known when it comes to OCR, not least because it was one of the very first programs of this type to ever be released. Another characteristic of the program that may be part of the reason for its popularity is the powerful multilingual support: its OCR technology is capable of recognizing words from as many as 123 languages in the Standard version alone. OmniPage’s computer visual recognition is also able to recognize other elements from scanned images, e.g. it can recognize data tables (and is thus able to preserve those in its converted documents) as well as images. Furthermore, it is compatible with several operating systems, including Windows, Linux and Mac.

Các loại file được mở bởi OmniPage

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OmniPage có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OmniPage

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *