OmniPage SE

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OmniPage SE - NA

Phần mềm OmniPage SE

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OmniPage SE là phần mềm gì?

OmniPage SE là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OmniPage SE là Version NA (cập nhật NA)

OmniPage SE là một chức năng quét và phần mềm OCR sản phẩm được phát triển bởi Nuance Communications, Inc. Nó chủ yếu sử dụng công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR hoặc cho phép bạn chuyển đổi tập tin từ tập tin hình ảnh hoặc trang được quét thành các file điện tử hoặc kỹ thuật số. Đó là khi bạn có thể thay đổi hoặc chỉnh sửa, chia sẻ hoặc tìm kiếm. Tổ chức dữ liệu ở dạng kỹ thuật số làm cho nó dễ dàng hơn để bạn có thể chỉnh sửa, quản lý, lưu trữ hoặc chuyển chúng. Bạn sẽ không còn lo lắng về việc làm sao chép, in ấn hoặc thậm chí gửi tài liệu và tập tin thông qua fax.OmniPage Professional 18 và OmniPage 18 là hai phiên bản mới nhất của sản phẩm OmniPage SE. Đặc điểm của OmniPage Professional 18 bao gồm chuyển đổi tập tin cùng một lúc, chính xác từ cấp trên, kết nối với các dịch vụ lưu trữ đám mây và PaperPort 12 và PDF Tạo các ứng dụng. Mặt khác, OmniPage 18 tính năng đặt lại mục tiêu và không phải đánh máy lại các văn bản, tài liệu chia sẻ và lưu trữ trong kho lưu trữ, thông qua email hoặc qua mạng. Bất kỳ của hai phiên bản của OmniPage SE cho phép bạn hình ảnh hoặc tài liệu quét để làm cho họ trở thành các file kỹ thuật số để chỉnh sửa dễ dàng, quản lý, lưu trữ và chia sẻ trong ít thời gian và rắc rối miễn phí.

What is OmniPage SE?

OmniPage SE is a scanning and OCR software product developed by Nuance Communications, Inc. It primarily uses optical character recognition technology or OCR which enables you to transform files from image files or scanned pages into electronic or digital files. That’s when you can alter or edit, share or search. Organizing data in digital form makes it easier for you to edit, manage, store or transfer them. You won’t also worry about making copies, printing or even sending documents and files through fax.OmniPage Professional 18 and OmniPage 18 are two latest versions of the OmniPage SE products. Features of OmniPage Professional 18 include file conversion at once, superior word accuracy, connection with cloud storage services and PaperPort 12 and PDF Create applications. On the other hand, OmniPage 18 feature repurposing and not retyping of documents, documents sharing and storing in archives, through email or over the net. Any of these two versions of OmniPage SE allows you to scan images or documents to make them become digital files for easy editing, managing, storing and sharing in less time and hassle free.

Các loại file được mở bởi OmniPage SE

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OmniPage SE có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) METOPD

Download OmniPage SE

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *