Omnis

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Omnis - NA

Phần mềm Omnis

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Omnis là phần mềm gì?

Omnis là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Omnis là Version NA (cập nhật NA)

Omnis, hoặc Omnis Studio, là một nền tảng đầy đủ tính năng nhanh chóng phát triển ứng dụng (RAD) cho phép các lập trình viên phát triển ứng dụng khác nhau cho nhiều nền tảng, chẳng hạn như Windows, Linux, và máy tính Mac OS X. Ứng dụng có thể được nhắm mục tiêu cho khu vực doanh nghiệp và người tiêu dùng, và cho di động cũng như cho các hệ thống máy tính cá nhân truyền thống. Omnis là, như một RAD, một loại một IDE, hoặc một môi trường phát triển tích hợp, với nhiều tính năng cốt lõi mà đặt nó ngoài từ IDE khác. Omnis Studio được phát triển bởi Công ty Cổ phần TigerLogic, có trụ sở tại California.At trái tim của nó, Client JavaScript hoạt động như vẽ chính của Omnis Studio, cho phép các nhà phát triển ứng dụng để tạo và chỉnh sửa một loạt các trang web và các ứng dụng di động, mà cũng có thể được truy cập trực tuyến (không cài đặt cục bộ trong máy) trên bất kỳ giao diện trình duyệt. Không giống như IDE chủ đạo mà nhiệm vụ máy tính cục bộ để biên dịch các logic kinh doanh và cơ sở dữ liệu được sử dụng bởi mã, Omnis Studio thay vì sử dụng máy chủ riêng của mình để thực hiện thao tác này. Cùng với tính năng chính này là máy chủ làm chức năng này cũng có thể hoạt động như một trung tâm cơ sở dữ liệu giữa.

What is Omnis?

Omnis, or Omnis Studio, is a full-featured rapid application development (RAD) platform which enables programmers to develop various applications for several platforms, such as Windows, Linux, and Mac OS X computers. Applications can be targeted for enterprise and consumer sectors, and for mobile as well as for traditional personal computer systems. Omnis is, as a RAD, a type of an IDE, or an integrated development environment, with several core features that set it apart from other IDEs. Omnis Studio is developed by TigerLogic Corporation, based in California.At its heart, the JavaScript Client serves as the main draw of Omnis Studio, which lets application developers to create and edit a host of web and mobile apps, which can also be accessed online (without local installs in the machine) on any browser interface. Unlike mainstream IDEs that task the local machine to compile the business logic and databases used by the code, Omnis Studio instead uses its own servers to perform this operation. Alongside this main feature is that the server doing this function can also act as a hub between databases.

Các loại file được mở bởi Omnis

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Omnis có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AHRDF1LBR

Download Omnis

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *