Omnis Studio

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Omnis Studio - NA

Phần mềm Omnis Studio

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Omnis Studio là phần mềm gì?

Omnis Studio là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Omnis Studio là Version NA (cập nhật NA)

Omnis Studio cho phép các giải pháp sử dụng xây dựng cho tất cả các loại ngành công nghiệp và các lĩnh vực tiếp thị. Nó cũng cho phép ông để tiết kiệm tiền bằng cách phát triển các ứng dụng của họ trong thời gian ngắn, và với nguồn lực ít hơn. Bây giờ với Omnis Studio, người sử dụng có thể triển khai tất cả các ứng dụng của mình để hầu như bất kỳ thiết bị, và trên bất kỳ máy tính để bàn hay nền tảng di động, tất cả trong một cơ sở mã, với các khách hàng JavaScript. Omnis Studio cung cấp một môi trường phát triển tích hợp cho việc tạo ra các ứng dụng web, di động và doanh nghiệp. SQL Browser cũng cho phép người dùng kết nối đến tất cả các cơ sở dữ liệu, bao gồm cả Oracle, MySQL, PostgreSQL, và những người khác thông qua JDBC và ODBC.

What is Omnis Studio?

Omnis Studio lets the user build solutions for all types of industries and marketing sectors. It also allows him to save money by developing their applications in less time, and with fewer resources. Now with Omnis Studio, the user can deploy all of his applications to virtually any device, and on any desktop or mobile platform, all in one code base, with the JavaScript Client. Omnis Studio provides an integrated development environment for creating web, mobile, and enterprise apps. The SQL Browser also lets the user connect to all databases, including Oracle, MySQL, PostgreSQL, and others via JDBC and ODBC.

Các loại file được mở bởi Omnis Studio

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Omnis Studio có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) AHRDF1LBSLBX

Download Omnis Studio

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *