On-Screen Takeoff

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download On-Screen Takeoff - NA

Phần mềm On-Screen Takeoff

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

On-Screen Takeoff là phần mềm gì?

On-Screen Takeoff là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của On-Screen Takeoff là Version NA (cập nhật NA)

On-Screen Cất cánh là một chương trình toàn diện được sử dụng chủ yếu là do các nhà thầu và học viên và nó được sử dụng để chuẩn bị hồ sơ xây dựng như kế hoạch sàn, ước tính, và các tập tin khác liên quan đến dự. phần mềm đặc biệt này cũng được sử dụng để lập lịch trình, tài liệu và nhiệm vụ quản lý liên quan đến dự án khác. Với On-Screen Cất cánh, nhiều chuẩn bị kế hoạch giấy và điều chỉnh có thể được loại bỏ. Do đó, việc sử dụng các vật liệu khác là không còn cần thiết. Đấu thầu nhiều dự án cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm. Phần mềm này được trang bị cơ chế kế hoạch xem đó sẽ giúp nhà thầu tiết kiệm thời gian trong việc kiểm tra nhiều kế hoạch. Kế hoạch có thể được che phủ để nhà thầu sẽ tìm thấy nó dễ dàng để hiểu và so sánh hai phương án khác nhau. màu sắc khác nhau có thể được sử dụng để đánh dấu tắt những thay đổi cụ thể. Chuẩn bị Bills của Vật liệu (BOM) và đặc điểm kỹ thuật xây dựng cũng có thể được thực hiện bằng cách sử dụng các hình thức sẵn sàng để sử dụng và công thức. Người dùng sẽ chỉ phải mục cấu hình và giá cả bất cứ khi nào thấy cần thiết. Rà soát văn bản và kế hoạch cũng có thể được thực hiện một cách dễ dàng bằng cách sử dụng chương trình On-Screen Cất cánh. Mỗi lần sửa đổi được thực hiện, tất cả các file liên quan sẽ tự động được cập nhật mà không cần phải làm điều đó bằng tay.

What is On-Screen Takeoff?

On-Screen Takeoff is a comprehensive program that is used mostly by contractors and practitioner and it is used to prepare construction documents such as floor plans, estimates, and other project-related files. This particular software is also used for scheduling, documentation, and other project management-related tasks. With On-Screen Takeoff, multiple paper plan preparation and revision can be eliminated. Consequently, the use of other materials is no longer necessary. Bidding for multiple projects can also be done using the software. The software is equipped with plan viewing mechanism that will help contractors save time in checking multiple plans. Plans can be overlaid so that contractors will find it easy to understand and compare two different plans. Different colors can be used to mark off specific changes. Preparation of Bills of Materials (BOM) and construction specification can also be accomplished using the ready-to-use forms and formula. The user will just have to configure items and prices whenever deemed necessary. Revision of documents and plans can also be done with ease using the On-Screen Takeoff program. Every time a modification is made, all associated files will automatically be updated without having to do it manually.

Các loại file được mở bởi On-Screen Takeoff

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm On-Screen Takeoff có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CALCPCDPCDPMOSLOSPOSTOSXPLNTIFTPO

Download On-Screen Takeoff

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *