Online Sheet Music Viewer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Online Sheet Music Viewer - NA

Phần mềm Online Sheet Music Viewer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Online Sheet Music Viewer là phần mềm gì?

Online Sheet Music Viewer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Online Sheet Music Viewer là Version NA (cập nhật NA)

Sheet Online Music Viewer là có nghĩa là để được sử dụng với onlinesheetmusic.com của dịch vụ tờ cửa hàng âm nhạc. FreeHand Âm nhạc cơ bản là một cửa hàng trực tuyến, nơi người dùng có thể mua nhạc tờ cho các bài hát khác nhau, có họ trong các danh mục nhạc rock cổ điển hay punk. Người dùng đầu tiên đăng ký, sau đó đăng nhập vào dịch vụ để họ có thể tìm kiếm và mua các bản nhạc mà họ muốn. Khi mục đã được mua, người dùng có quyền lựa chọn hoặc là xem nó trên Web hoặc in nó ra. Dịch vụ này thực sự có một lời nhắc nhở tự động, có thể nói có hay không người dùng đã in ra bản nhạc của mình: nếu nó là thứ hai, nhắc nhở sẽ thông báo cho người dùng rằng ông vẫn chưa in ra số điểm của mình và sẽ chỉ đạo ông đến tải link.The online tờ nhạc Viewer là cho các tùy chọn khác: đó là, đối với những ai muốn xem bản nhạc trực tuyến của họ. Có hai phiên bản của chương trình-one dành cho Mac và một cho PC và cả hai có thể được sử dụng để xem và transpose điểm số người sử dụng đã được tải về từ trang web.

What is Online Sheet Music Viewer?

The Online Sheet Music Viewer is meant to be used with onlinesheetmusic.com’s sheet music store service. FreeHand Music is basically an online store where users may purchase sheet music for various songs, be they in the classical or punk rock categories. Users first register, then sign into the service so that they can seek out and purchase the sheet music they want. Once the item has been bought, the user has the option to either view it on the Web or print it out. The service actually has an automated reminder that can tell whether or not the user has already printed out his sheet music: if it is the latter, the reminder will inform the user that he has not yet printed out his score and will direct him to the download link.The Online Sheet Music Viewer is for the other option: that is, for those who want to view their sheet music online. There are two versions of the program—one for Mac and one for PC—and both can be used to view and transpose the scores the user has downloaded from the website.

Các loại file được mở bởi Online Sheet Music Viewer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Online Sheet Music Viewer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) SOLERO

Download Online Sheet Music Viewer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *