O&O CleverCache

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download O&O CleverCache - NA

Phần mềm O&O CleverCache

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

O&O CleverCache là phần mềm gì?

O&O CleverCache là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của O&O CleverCache là Version NA (cập nhật NA)

O & O Clever Cache là một tiện ích cải thiện hiệu suất cho hệ thống máy tính hiện đại mà luôn chạy nhiều chương trình. Máy tính đa nhiệm-đặc biệt là sự tham gia của nhiều ứng dụng chạy đồng thời-có thể ăn một lượng đáng kể các tài nguyên hệ thống, làm chậm thời gian đáp ứng của từng chương trình và hiệu suất như bộ nhớ hệ thống được chia ra giữa các ứng dụng khác nhau. Clever cache giải quyết vấn đề bằng cách tự động quản lý sử dụng bộ nhớ hệ thống. Chương trình này có khả năng nguồn lực bộ nhớ cache giảm dành cho hoạt động nhưng hạn chế tối đa các chương trình (các ứng dụng đang mở trên máy tính nhưng không thực sự được sử dụng tại thời điểm đó), dẫn đến giải phóng bộ nhớ có sẵn cho các ứng dụng truy cập. Người sử dụng cũng có thể làm hồ sơ tùy chỉnh riêng của họ cho loại hình cụ thể của việc sử dụng hệ thống. Ví dụ, một người dùng thường không chỉnh sửa video có thể tiết kiệm một hồ sơ người dùng cho quá trình đó. Điều này tiếp tục có thể cải thiện hiệu suất của chương trình vì nó phấn đấu để phát huy tối đa hiệu quả máy tính. Cuối cùng, chương trình có khả năng kiểm soát độ dài của thời gian mà chờ đợi máy tính cho bộ nhớ cache tập tin được cập nhật. Kết quả là bảo hiểm tốt hơn chống lại lỗi hệ thống lau ra dữ liệu của người dùng trước khi nó có thể được cứu.

What is O&O CleverCache?

O&O Clever Cache is a performance improvement utility for modern computing systems that consistently run multiple programs. Computer multitasking—specifically that involving multiple applications running simultaneously—can eat up significant amounts of system resources, slowing each program’s response time and performance as system memory is split up between the different applications. Clever Cache resolves the problem by automatically managing system memory usage. The program is able to diminish cache resources devoted to running but minimized programs (applications that are open on the computer but not actually being used at that moment), leading to freeing up available memory for applications to access. Users can also make their own custom profiles for specific types of system usage. For instance, a user who often does video editing can save a user profile for that process. This can further improve the performance of the program as it strives to maximize computer efficiency. Finally, the program is able to control the length of time that the computer waits for the file cache to be updated. The result is better insurance against system failures wiping out the user’s data before it can be saved.

Các loại file được mở bởi O&O CleverCache

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm O&O CleverCache có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CPF

Download O&O CleverCache

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *