O&O DiskImage

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download O&O DiskImage - NA

Phần mềm O&O DiskImage

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

O&O DiskImage là phần mềm gì?

O&O DiskImage là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của O&O DiskImage là Version NA (cập nhật NA)

O & O DiskImage cho phép người dùng sao chép hoặc khôi phục lại toàn bộ một máy tính hoặc phân vùng trên một máy tính có phần cứng không tương tự từ máy gốc. Đối với trường hợp mà người dùng đã thay đổi các thành phần phần cứng của máy tính của họ, hoặc đã mua một đơn vị mới và muốn khôi phục lại một hình ảnh cũ từ trước đó, O & O có thể làm điều gì đó về this.O & O DiskImage 8 cho phép người dùng sao lưu hệ thống máy tính và tất cả mọi thứ trên đó, bất cứ khi nào họ muốn, thậm chí trong khi máy tính đang hoạt động. Nếu mất dữ liệu xảy ra, hoặc ngay cả khi phiên Windows sẽ không khởi động, sau đó dữ liệu của họ có thể được phục hồi ngay lập tức chỉ với một vài cú click chuột. Thông thường, người dùng có xu hướng tránh các thực hành của việc có một bản sao lưu dữ liệu của hệ thống cho đến khi họ trải nghiệm mất chúng do phần mềm, phần cứng, hay lỗi người dùng. O & O DiskImage thể lưu tất cả các tập tin cá nhân của người sử dụng, cũng như thông tin ổ đĩa và các thiết lập cá nhân, một lần sao lưu của một máy tính được thực hiện. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm các file không thể thay thế, nhưng trong một tình huống xấu nhất, cũng giúp người sử dụng những rắc rối của việc có một thiết lập mới của các chương trình và hệ điều hành Windows.

What is O&O DiskImage?

O&O DiskImage lets users copy or restore a whole PC or partition on a computer whose hardware is not similar from the original machine. For instances where users have changed the hardware components of their PC, or have purchased a new unit and want to restore an old picture from the previous one, O&O can do something about this.O&O DiskImage 8 allows users to back up a computer system and everything on it, whenever they want, even while the computer is in operation. If loss of data happens, or even when the Windows session would not start, then their data can be recovered instantly with just a few mouse clicks. Normally, users tend to avoid the practice of having a backup of the system’s data until they experience losing them due to software, hardware, or user error. O&O DiskImage can save all of users’ personal files, as well as drive information and individual settings, once backing up of a PC is done. This not only saves irreplaceable files, but in a worst case scenario, also saves users the trouble of having a new setup of programs and the Windows operating system.

Các loại file được mở bởi O&O DiskImage

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm O&O DiskImage có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) OBKOMG

Download O&O DiskImage

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *