OOo-dev

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OOo-dev - NA

Phần mềm OOo-dev

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OOo-dev là phần mềm gì?

OOo-dev là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OOo-dev là Version NA (cập nhật NA)

OpenOffice.org (OOo), thường được gọi là OpenOffice, là một bộ phần mềm văn phòng mã nguồn mở. phát triển ban đầu của nó, Tập đoàn Oracle, chặn sự phát triển của OpenOffice và bàn giao dự án cho cộng đồng mã nguồn mở. dự án kế hoạt động bao gồm Apache OpenOffice, LibreOffice và NeoOffice. Tổng công ty Oracle công bố rằng nó đã được trao các dự án Apache Foundation. Apache đổi tên phần mềm Apache OpenOffice. định dạng tập tin mặc định của OpenOffice.org là OpenDocument Format (ODF), một tiêu chuẩn ISO / IEC, có nguồn gốc với OpenOffice.org. Nó cũng có thể đọc được một bộ sưu tập lớn các định dạng tập tin khác, với việc xem xét cụ thể đối với những người từ Microsoft Office.

What is OOo-dev?

OpenOffice.org (OOo), commonly known as OpenOffice, was an open-source office suite. Its original developer, Oracle Corporation, blocked the development of OpenOffice and handed over the project to the open-source community. Active successor projects include Apache OpenOffice, LibreOffice and NeoOffice. Oracle Corporation announced that it was awarding the project to the Apache Foundation. Apache renamed the software Apache OpenOffice. OpenOffice.org's default file format was the OpenDocument Format (ODF), an ISO/IEC standard, which originated with OpenOffice.org. It could also read a wide collection of other file formats, with specific consideration to those from Microsoft Office.

Các loại file được mở bởi OOo-dev

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OOo-dev có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DOCODPODSODTXLS

Download OOo-dev

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *