OOo4Kids

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OOo4Kids - NA

Phần mềm OOo4Kids

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OOo4Kids là phần mềm gì?

OOo4Kids là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OOo4Kids là Version NA (cập nhật NA)

Các OOo4Kids là một phần mềm được thiết kế để được sử dụng bởi người học trẻ lứa tuổi 7-12. Nó dựa trên bộ của Apache OpenOffice và làm cho việc sử dụng cùng một mã nguồn để cung cấp các ứng dụng mà có thể dễ dàng sử dụng bởi phần mềm beginners.The có nguồn gốc từ các dự án OpenOffice Apache mà là một dự án dựa trên cộng đồng mục tiêu để phát triển phần mềm có chức năng tương tự của Apache OpenOffice nhưng với giao diện thân thiện hơn nhiều. Nó cũng nhẹ hơn nhiều so với OpenOffice bởi càng nhiều càng tốt 40% vì vậy cài đặt nó không đòi hỏi việc sử dụng CPU cao. Ngoài tiếng Anh, phần mềm OOo4Kids đến bằng các ngôn ngữ khác nhau như s Hà Lan Pháp, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, và Russian.OOo4Kids được cập nhật liên tục và bây giờ được trang bị với bảng màu mới màu sắc, biểu tượng ứng dụng và Trung tâm Start. Nó, tuy nhiên, không tận dụng JAVA. Các menu được tương tự như vậy đơn giản và màn hình bây giờ có thể được thu nhỏ trong và ngoài. Sau khi cài đặt, người dùng có thể điều hướng thông qua các trang ngay lập tức vì nó không yêu cầu bất kỳ đăng ký ban đầu phức tạp. Phần mềm này chạy trên hệ điều hành khác nhau như Windows, Linux, và Mac OS X.

What is OOo4Kids?

The OOo4Kids is a software that is intended to be used by young learners ages 7-12. It is based on the suite of Apache OpenOffice and makes use of the same source code to provide applications that can be readily used by beginners.The software is derived from the Apache OpenOffice Project which was a community –based project that aims to develop software that has the same functionality of the Apache OpenOffice but with much friendlier interface. It is also much lighter than OpenOffice by as much as 40% so installing it does not require high-CPU utilization. Aside from English, the OOo4Kids software comes in different languages such s Dutch French, Portuguese, Spanish, Italian, and Russian.OOo4Kids is constantly updated and it is now equipped with new color palette, application icon, and Start Center. It , however, does not make use of JAVA. The menus are likewise simplified and the screen can now be zoomed in and out. Once installed, users may navigate through the pages right away as it does not require any complex initial registration. The software runs on different operating systems including Windows, Linux, and Mac OS X.

Các loại file được mở bởi OOo4Kids

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OOo4Kids có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123DBFHTMHTMLHWPMMLODMOTGOTHOTPOTSOTTOXTRTFSTCSTDSTISTWSXCSXDSXGSXISXMSXWTXTWK1WKSWPD

Download OOo4Kids

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *