OOo4Kids Calc

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OOo4Kids Calc - NA

Phần mềm OOo4Kids Calc

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OOo4Kids Calc là phần mềm gì?

OOo4Kids Calc là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OOo4Kids Calc là Version NA (cập nhật NA)

OOo4Kids Calc là một ứng dụng là một phần của OOo4Kids phần mềm, một chương trình mã nguồn mở cung cấp trẻ em với các ứng dụng văn phòng dựa trên bộ ứng dụng OpenOffice. OOo4Kids là để dành cho những đứa trẻ ở độ tuổi từ 7 đến 12. Phiên bản này trẻ em của bộ phần mềm văn phòng bao gồm bốn ứng dụng: OOo4Kids Writer, OOo4Kids Draw, OOo4Kids Impress và OOo4Kids Calc Calc.OOo4Kids là ứng dụng bảng tính của bộ ứng dụng văn phòng. Ứng dụng bảng tính năng chức năng thống kê, các công cụ toán học cơ bản, đồ thị, và nhập vào văn bản. Trẻ em cũng có thể tạo ra công thức riêng của mình để tính toán dữ liệu của họ, và cũng có thể chèn các hàng và cột và bảng tính mới vào một dự án. Ứng dụng này tương thích với MS Office Excel, cho phép những đứa trẻ để dữ liệu nhập khẩu Excel vào cửa sổ Calc của họ. Việc áp dụng Writer là trình soạn thảo của chương trình trong khi ứng dụng Impress là ứng dụng trình bày các chức năng như MS PowerPoint. Các ứng dụng Draw của chương trình cho phép trẻ em để tạo ra các bản vẽ và bản phác thảo của mình. Nó có tính năng công cụ vẽ, đồ vật, và bố trí được xác định trước. Phần mềm này có sẵn trong 5 ngôn ngữ: tiếng Đức, tiếng Tây Ban Nha, Pháp, Ý và tiếng Anh. Nó tương thích với các hệ thống Windows, Mac OS X và Unix / Linux.

What is OOo4Kids Calc?

OOo4Kids Calc is an application that is part of the software OOo4Kids, an open source program that provides children with office applications based on the OpenOffice suite. OOo4Kids is intended for kids aged 7 to 12. This kids’ version of office suite includes four applications: OOo4Kids Writer, OOo4Kids Draw, OOo4Kids Impress and OOo4Kids Calc.OOo4Kids Calc is the spreadsheet application of the office suite. The spreadsheet app features statistical functions, basic mathematical tools, graphs, and text inputting. Kids can also create their own formulas for their data calculations, and also insert rows and columns and new spreadsheet into a project. The application is compatible with MS Office Excel, allowing the kids to import Excel data onto their Calc window. The Writer application is the program’s word processor while the Impress application is the presentation app that functions like MS PowerPoint. The Draw app of the program allows children to create their own drawings and sketches. It features drawing tools, objects, and pre-defined layouts. The software is available in 5 languages: German, Spanish, French, Italian and English. It is compatible with Windows systems, Mac OS X and Unix/Linux.

Các loại file được mở bởi OOo4Kids Calc

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OOo4Kids Calc có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123CSVDBFDIFHTMHTMLODSOTSRTFSDCSLKSTCSXCTXTVORWK1WKSXLWXML

Download OOo4Kids Calc

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *