OOo4Kids Draw

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OOo4Kids Draw - NA

Phần mềm OOo4Kids Draw

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OOo4Kids Draw là phần mềm gì?

OOo4Kids Draw là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OOo4Kids Draw là Version NA (cập nhật NA)

OOo4Kids Draw là một phần mềm ứng dụng văn phòng dành cho người dùng 7-12 tuổi dựa trên mã nguồn Apache OpenOffice nhưng cực kỳ đơn giản. Các nhà phát triển của phần mềm này đã đưa ra chương trình với mục đích để trả lại cho các dự án Apache OpenOffice, các dự án của sinh viên và Dự án giáo dục Apache OpenOffice với các nguồn lực từ phần mềm này do một tổ chức phi lợi nhuận được gọi là EducOOo.The OOo4Kids Draw phần mềm quản lý có những hướng dẫn trực quan cho các biểu tượng, màu sắc, phông chữ và đồ họa và biểu tượng hướng dẫn theo chủ đề mà mở và tiết kiệm công việc biểu tượng. Phần mềm này cũng sử dụng một Splashscreen để lôi kéo khán giả trẻ. Nó có một thiết kế đơn giản, góc tròn và sử dụng giao diện tốt cho trẻ em. giao diện của nó cũng có một thanh tiến trình trong giao diện của nó để chỉ ra rằng phần mềm đang trải qua quá trình tải của nó. Các OOo4Kids Draw phần mềm chiếm một dung lượng đĩa đáng chú ý là nhỏ hơn so với Openoffice.org và không sử dụng Jave, người dùng cũng không cần phải đăng ký nếu sử dụng các phần mềm cho lần đầu tiên. các thanh công cụ và menu của nó đã được đơn giản hóa cũng để dễ của người dùng. Các OOo4Kids Draw chạy trên tất cả các phiên bản hệ điều hành Windows, Linux và Mac.

What is OOo4Kids Draw?

OOo4Kids Draw is an office suite software intended for 7-12 years old users based on Apache OpenOffice source code but is extremely simplified. The developers of this software came up with the program with the aim to give back to the Apache OpenOffice Project, student projects and Apache OpenOffice Education Project with the resources from this software managed by a nonprofit organization called EducOOo.The OOo4Kids Draw software has visual guidelines for icons, color, fonts and graphics and icon themed guidelines which open and save icon work. This software also uses a SplashScreen to entice the younger audience. It has a simple design, rounded corners and a user-friendly interface good for children. Its interface also has a progress bar in its interface to indicate that the software is undergoing its loading process. The OOo4Kids Draw software occupies a notably smaller disk space than the Openoffice.org and does not use Jave, users also need not register if using the software for the first time. Its toolbars and menus have been simplified also for the user’s ease. The OOo4Kids Draw runs on all operating system versions of Windows, Linux and Mac.

Các loại file được mở bởi OOo4Kids Draw

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OOo4Kids Draw có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ODGOTGSDASDDSTDSXDVOR

Download OOo4Kids Draw

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *