OOo4Kids Writer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OOo4Kids Writer - NA

Phần mềm OOo4Kids Writer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OOo4Kids Writer là phần mềm gì?

OOo4Kids Writer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OOo4Kids Writer là Version NA (cập nhật NA)

thiết kế đặc biệt để sử dụng sinh viên, các phần mềm được gọi OOo4Kids Writer là một bộ công cụ văn phòng dự định sẽ được sử dụng cho mục đích giáo dục và giảng dạy. Phần mềm này được thiết kế và phát hành bởi Sun Microsystems. Các mã nguồn sử dụng cho phần mềm này được dựa trên mã nguồn sử dụng cho phần mềm OpenOffice.org.The xuất hiện như là một phần của Dự án giáo dục 2 của OpenOffice.org và có nguồn gốc ở khía cạnh nói tiếng Pháp của nói phù hợp với văn phòng. Một số nhà giáo dục cũng đã tham gia các khái niệm và phát triển phần mềm với mục đích sản xuất một bộ đồ văn phòng đó là giáo dục mô hình trung tâm. OOoKids Writer làm cho việc sử dụng một giao diện người dùng có thể dễ dàng được điều chỉnh bởi các giao diện cuối users.The chính được thiết kế để được nắm một cách dễ dàng ngay cả sinh viên như trẻ s 7 tuổi. Nó được trang bị miễn phí và OFL cấp phép phông chữ miễn phí. Người dùng được hướng dẫn bởi các đoạn mô tả ngắn mỗi khi họ hạ cánh lên một trang mới. Màn hình chủ bản thân các tính năng hoạt động chung để học sinh có thể dễ dàng làm quen với các thanh công cụ và chức năng của phần mềm. Học sinh được tương tự như vậy được hướng dẫn bởi một Wizard nhắc nhở từng bước hướng dẫn về việc làm thế nào để khám phá và điều hướng các bộ OOoKids Writer.

What is OOo4Kids Writer?

Specifically designed for student use, the software called OOo4Kids Writer is a suite of office tools intended to be used for educational and instructional purposes. The software is designed and published by Sun Microsystems. The source code used for this software is based on the source code utilized for OpenOffice.org.The software came about as a part of the Education 2 Project of OpenOffice.org and originated in the French-speaking facet of the said office suit. Several educators also took part in the conceptualizing and developing the software with the aim of producing an office suit that is education model-centred. OOoKids Writer makes use of a user-interface that can easily be adapted by the main end-users.The interface is designed so as to be grasped easily even by students as young s 7 years old. It is equipped with free and OFL-licensed free fonts. Users are guided by short descriptive paragraphs every time they land onto a new page. The home screen itself features common activities so students may easily get accustomed to the tool bars and functionality of the software. Students are likewise guided by a Wizard that prompts step-by-step instructions on how to explore and navigate the OOoKids Writer suite.

Các loại file được mở bởi OOo4Kids Writer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OOo4Kids Writer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HWPJTDJTTODMODTOTHOTTSDWSGLSTWSXGSXWTXTVORWPDWPSXML

Download OOo4Kids Writer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *