OpenOffice Spreadsheet

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOffice Spreadsheet - NA

Phần mềm OpenOffice Spreadsheet

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOffice Spreadsheet là phần mềm gì?

OpenOffice Spreadsheet là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOffice Spreadsheet là Version NA (cập nhật NA)

OpenOffice Spreadsheet là một bí danh cho các ứng dụng Apache OpenOffice Calc. Đây là chương trình bảng tính của OpenOffice, câu trả lời của mình cho Microsoft Excel. Giống như Excel, nó hỗ trợ các công thức người dùng định nghĩa, đặc biệt là những diễn đạt bằng ngôn ngữ tự nhiên cho thuận tiện. Nó cũng có một tính năng gọi là Intelligent Sum Button, mà tự động tạo ra các chức năng tổng hợp dựa vào ngữ cảnh. Nó cũng có một DataPilot rằng đơn giản hoá dữ liệu nhập khẩu từ cơ sở dữ liệu bên ngoài, cũng như xử lý và lập bảng trong một bảng tính.

What is OpenOffice Spreadsheet?

OpenOffice Spreadsheet is an alias for the Apache OpenOffice Calc application. This is OpenOffice’s spreadsheet program, its answer to Microsoft’s Excel. Like Excel, it supports user-defined formulas, specifically ones worded in natural language for convenience. It also has a feature called the Intelligent Sum Button, which automatically generates sum functions based on the context. It also has a DataPilot that simplifies data importation from external databases, as well as its processing and tabulation in a spreadsheet.

Các loại file được mở bởi OpenOffice Spreadsheet

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOffice Spreadsheet có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123DBFHTMHTMLODSOTSSDCSTCSXCTXTVORWK1WKS

Download OpenOffice Spreadsheet

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *