OpenOfficeT7 Draw

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOfficeT7 Draw - NA

Phần mềm OpenOfficeT7 Draw

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOfficeT7 Draw là phần mềm gì?

OpenOfficeT7 Draw là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOfficeT7 Draw là Version NA (cập nhật NA)

OpenOfficeT7 Vẽ có liên quan đến các ứng dụng văn phòng, OpenOffice Draw. Đây là ứng dụng bản vẽ bao gồm trong ứng dụng văn phòng OpenOffice.org. Ứng dụng này đặc biệt cho phép người dùng tạo ra và hình ảnh đồ họa chỉnh sửa vector. Nó cũng cho phép người dùng sử dụng các hình ảnh đồ họa trong OpenOffice.org khác apps như Writer hoặc Impress.A tính năng đặc biệt của ứng dụng là lựa chọn của mình “kết nối”, mà là những dòng của các phong cách khác nhau mà cho phép người dùng kết nối hình dạng cho mục đích của việc tạo ra các biểu đồ hoặc sơ đồ tổ chức. Ứng dụng này tương tự như vậy cung cấp cho người dùng một lựa chọn các công cụ như kết cấu, bóng và hiệu ứng ánh sáng cho phép chúng để tạo ra 3D giống như các đối tượng. Những thành viên giao diện đồ họa (GUI) trình bày cho người sử dụng với tất cả các nhiệm vụ tính năng của phần mềm. Các Navigator hiển thị các slide mà người dùng đang làm việc trên. Thanh công cụ chính nằm ở phía tận cùng bên trái của giao diện người dùng, với các nút công cụ hiển thị theo chiều dọc. Nút trên thanh công cụ có một nhỏ, hình mũi tên trên đó có nghĩa là một số tùy chọn có sẵn cho các công cụ cụ thể. Các tùy chọn bổ sung sẽ được tự động hiển thị khi người dùng nhấp chuột vào các nút công cụ. The Color Bar được ẩn theo mặc định. Nó có thể được kích hoạt bằng cách nhấp vào View, Toolbars, rồi Màu Bar. Điều này sau đó sẽ được hiển thị ngay bên dưới không gian làm việc. Việc áp dụng, cùng với phần còn lại của bộ ứng dụng văn phòng OpenOffice.org, tương thích với Windows, Mac OS X, Linux, BSD, và các hệ thống Unix.

What is OpenOfficeT7 Draw?

OpenOfficeT7 Draw is related to the office application, OpenOffice Draw. This is the drawing application included in the OpenOffice.org office suite. The application particularly allows users to create and edit vector graphics images. It also allows users to utilize the graphics images in other OpenOffice.org apps such as Writer or Impress.A special feature of the application is its selection of “connectors,” which are lines of various styles that allow the user to connect shapes for the purpose of creating flowcharts or organizational charts. The application likewise provides the user with a selection of tools such as texture, shadows and lighting effects that enable them to create 3D-like objects. The Graphical User Interface (GUI) presents the user with all the featured tasks of the software. The Navigator displays the slides that the user is working on. The Main Toolbar is located at the leftmost side of the user interface, with tool buttons displayed vertically. Buttons on the toolbar that have a small, right-pointing arrow on them means that several options are available for the specific tool. The additional options are automatically displayed when the user clicks on the tool buttons. The Color Bar is hidden by default. It can be enabled by clicking on View, Toolbars, and then Color Bar. This will then be displayed directly below the workspace. The application, together with the rest of the OpenOffice.org office suite, is compatible with Windows, Mac OS X, Linux, BSD, and Unix systems.

Các loại file được mở bởi OpenOfficeT7 Draw

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOfficeT7 Draw có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) ODGOTGSDASDDSTDSXDVOR

Download OpenOfficeT7 Draw

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *