OpenOfficeT7 Writer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenOfficeT7 Writer - NA

Phần mềm OpenOfficeT7 Writer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenOfficeT7 Writer là phần mềm gì?

OpenOfficeT7 Writer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenOfficeT7 Writer là Version NA (cập nhật NA)

Các OpenOffice Writer T7 chủ yếu là OpenOffice Writer, cũng giống như các phần mềm OpenOffice T7 như một toàn thể là nhiều hơn hoặc ít bó OpenOffice các ứng dụng. Sự khác biệt duy thực sự giữa hai là T7 được bản địa hoá cho Ba Lan, và vì thế hoàn toàn bằng tiếng Ba Lan. Nếu không, hai gói chương trình có nhiều tính năng tương tự và Tương thích: tất cả trong số họ chạy vấn đề miễn phí trên Windows 95/98 / Me / 2000 / XP, ví dụ, và cả hai đều miễn phí cho use.Writer là, như có thể được thu thập từ tên rất là “viết” một phần của gói OpenOffice T7. Là một bộ xử lý văn bản, nó có thể tạo ra, mở, chỉnh sửa và các văn bản chuyển đổi trong định dạng tiêu chuẩn khác nhau, bao gồm DOC, DOCX và PDF. Writer được trang bị rất nhiều tài nguyên để tạo tài liệu: nó gói mẫu, lựa chọn cho phong cách trang (đây là những khác biệt so với bố cục trang, mà cũng được bao gồm), một tính năng autocorrection cũng như một tính năng tự động hoàn, các công cụ cho các nhà xuất bản máy tính để bàn, tài liệu chú thích, nhiều lần xem trang, và nhiều hơn nữa. Các định dạng tiêu chuẩn hoặc mẹ đẻ của chương trình là thực sự ODT, mặc dù, như đã đề cập trước đó, các ứng dụng có khả năng file xuất khẩu trong các định dạng khác.

What is OpenOfficeT7 Writer?

The OpenOffice T7 Writer is essentially the OpenOffice Writer, just as the OpenOffice T7 software as a whole is more or less the OpenOffice bundle of applications. The only real difference between the two is that T7 is localized for Poland, and is thus entirely in Polish. Otherwise the two program packs have much the same features and compatibilities: both of them run issue-free on Windows 95/98/Me/2000/XP, for instance, and both are free to use.Writer is, as may be gathered from the very name, the “writing” part of the OpenOffice T7 bundle. As a word processor, it can create, open, edit and convert documents in various standard formats, including DOC, DOCX and PDF. Writer is equipped with a lot of resources for document creation: it packs templates, options for page styles (these are different from page layouts, which are also included), an AutoCorrection feature as well as an AutoCompletion feature, tools for desktop publishers, document annotation, multiple page views, and more. The standard or native format of the program is actually ODT, although, as mentioned earlier, the application is able to export files in other formats.

Các loại file được mở bởi OpenOfficeT7 Writer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenOfficeT7 Writer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DOCDOTHTMHTMLHWPJTDJTTODMODTOTHOTTRTFSDWSGLSTWSXGSXWTXTVORWPDWPSXML

Download OpenOfficeT7 Writer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *