OpenProj

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenProj - NA

Phần mềm OpenProj

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenProj là phần mềm gì?

OpenProj là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenProj là Version NA (cập nhật NA)

OpenProj là một nền tảng mã nguồn mở chương trình quản lý dự án. Phần mềm này cung cấp cho người dùng công cụ khác nhau cho các dự án lập kế hoạch và giám sát. Nó bao gồm một hệ thống lập lịch trình mà người dùng có thể theo dõi tiến độ tổng thể của dự án. Hệ thống này cung cấp một trình quản lý dự án với một bộ công cụ cho phép phá vỡ các quy trình cần thiết để hoàn thành dự án, xác định số ngày để hoàn thành mỗi công việc, và phân bổ tài nguyên. Nó cũng bao gồm một tiện ích dự toán kinh phí, cho phép người sử dụng để xác định chi phí dự án; bao gồm tất cả các khía cạnh của dự án, bao gồm các tài liệu hoặc các nguồn lực, và lao động. Chương trình cung cấp hỗ trợ khả năng tương tác cho Gantt Chart, mà là một chương trình cung cấp cho người dùng một biểu đồ thanh mà họ có thể sử dụng cho lịch trình dự án; Pert (Thẩm định dự án và xét Kỹ thuật) đồ thị, một công cụ phân tích thống kê cho phép nghiên cứu các nhiệm vụ và các hoạt động liên quan đến việc hoàn thành dự án; và Microsoft Project, phần mềm cũng có chức năng như một chương trình quản lý dự án. Các tính năng khác của chương trình là tiện ích cho phá vỡ nguồn lực và nhiệm vụ, để cho phép người sử dụng để trình bày những yếu tố trong thành phần nhỏ hơn để phân tích tốt hơn.

What is OpenProj?

OpenProj is a cross-platform, open source project management program. The software provides the user with various tools for scheduling and monitoring projects. It includes a scheduling system where the user is able to monitor the overall progress of the project. The system provides a project manager with a set of tools that allows for breaking down the processes necessary to complete the project, specifying dates for completion of each task, and assigning resources. It also includes a costing utility, which enables the user to determine project cost; covering all aspects of the project, including materials or resources, and labor. The program provides interoperability support for Gantt Chart, which is a program that provides the user with a bar chart that they can use for project scheduling; PERT (Project Evaluation and Review Technique) graph, a statistical analysis tool that allows for studying tasks and activities involved with the completion of the project; and Microsoft Project, software that also functions as a project management program. Other features of the program are utilities for breaking down resources and tasks, to enable the user to present these factors in smaller components for better analysis.

Các loại file được mở bởi OpenProj

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenProj có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OpenProj

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *