OpenVPN

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OpenVPN - NA

Phần mềm OpenVPN

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OpenVPN là phần mềm gì?

OpenVPN là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OpenVPN là Version NA (cập nhật NA)

OpenVPN là một ứng dụng phần mềm mã nguồn mở mà dụng cụ ảo thuật mạng riêng để tạo an toàn kết nối point-to-point hoặc site-to-site trong các cấu hình định tuyến hoặc bắc cầu và các phương tiện truy cập từ xa. Nó cũng sử dụng một giao thức bảo mật tùy chỉnh mà sử dụng SSL / TLS để trao đổi khóa. Nó cũng có khả năng vượt qua phiên dịch địa chỉ mạng, và tường lửa. Điều này đã được viết bởi James Yonan, và được xuất bản theo giấy phép GNU General Public. OpenVPN cho phép các đồng nghiệp để xác thực lẫn nhau bằng cách sử dụng một pre-shared khóa bí mật, chứng chỉ, hoặc tên người dùng và mật khẩu. Khi được sử dụng trong một cấu hình máy chủ đa khách hàng, nó cho phép các máy chủ để phát hành một chứng chỉ xác thực cho mỗi khách hàng, bằng cách sử dụng chữ ký và quyền hạn Giấy chứng nhận. Nó cũng sử dụng thư viện mã hóa OpenSSL rộng rãi, cũng như các giao thức SSLv3 và TLSv1. Nó cũng chứa nhiều tính năng bảo mật và kiểm soát.

What is OpenVPN?

OpenVPN is an open-source software application that implements virtual private network techniques for creating secure point-to-point or site-to-site connections in routed or bridged configurations and remote access facilities. It also uses a custom security protocol that utilizes SSL/TLS for key exchange. It is also capable of traversing network address translators, and firewalls. This was written by James Yonan, and is published under the GNU General Public License. OpenVPN allows peers to authenticate each other by using a pre-shared secret key, certificates, or usernames and passwords. When used in a multi-client server configuration, it allows the server to release an authentication certificate for every client, by using signature and Certificate authority. It also uses the OpenSSL encryption library extensively, as well as the SSLv3 and TLSv1 protocol. It also contains many security and control features.

Các loại file được mở bởi OpenVPN

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OpenVPN có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OpenVPN

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *