Opera Next

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Opera Next - NA

Phần mềm Opera Next

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Opera Next là phần mềm gì?

Opera Next là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Opera Next là Version NA (cập nhật NA)

Opera Tiếp theo là một trình duyệt web từ Opera Software đã được phát triển để thử nghiệm alpha và phiên bản beta của tính năng mới nhất của trình duyệt, cập nhật và nâng cấp. Trình duyệt Web là một trình duyệt độc lập, có nghĩa là nó không làm việc kết hợp với của người dùng hiện hành Opera browser.Installing Opera Tiếp theo cũng không ghi đè lên trình duyệt Opera hiện tại của người dùng. Để phân biệt một từ khác, Opera Tiếp đi kèm với một biểu tượng “O” đó là màu trắng chứ không phải màu đỏ biểu tượng ban đầu “O” mà đi kèm với sự ổn định của trình duyệt Opera. Cài đặt, thay đổi và lưu dấu trên trình duyệt Opera Next sẽ không được tự động nạp vào trình duyệt Opera khác, trong cùng một cách mà bất kỳ thay đổi hoặc bookmark đã lưu trên trình duyệt Opera sẽ không tự động tải về Opera Next. Opera Next sẽ được tự động nạp với các bản cập nhật hiện nay được cung cấp bởi các công ty, cho dù các bản cập nhật vẫn đang trong giai đoạn alpha hoặc giai đoạn beta, vì vậy người dùng có thể có một chạy thử nghiệm các tính năng mới nhất đang được cung cấp bởi Opera Software.

What is Opera Next?

Opera Next is a Web browser from Opera Software that was developed to test alpha and beta releases of the browser’s latest features, updates and upgrades. The Web browser is a stand-alone browser, which means it does not work in conjunction with the user’s existing Opera browser.Installing Opera Next also does not override the user’s current Opera browser. To distinguish one from the other, Opera Next comes with an “O” icon that is white in color as opposed to the original red “O” icon that comes with the stable Opera browser. Settings, changes and bookmarks saved on the Opera Next browser will not be automatically loaded on the other Opera browser, in the same way that any changes or bookmarks saved on the Opera browser will not automatically load on Opera Next. Opera Next will be automatically loaded with the current updates provided by the company, whether these updates are still in their alpha stage or beta stage, so the user can have a test run of the latest features being offered by Opera Software.

Các loại file được mở bởi Opera Next

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Opera Next có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Opera Next

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *