Opera Next internal

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Opera Next internal - NA

Phần mềm Opera Next internal

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Opera Next internal là phần mềm gì?

Opera Next internal là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Opera Next internal là Version NA (cập nhật NA)

Opera Tiếp theo là một trình duyệt web từ các nhà phát triển cùng của trình duyệt Opera. Trong khi cả hai chức năng phần mềm như một trình duyệt Web, Opera Tiếp bao gồm một chức năng đặc biệt cho phép người sử dụng để thử nghiệm các tính năng mới của trình duyệt Opera, trước khi chúng được tích hợp đầy đủ vào các trình duyệt và cung cấp như một ổn định release.Opera Tiếp đóng vai trò như các trình duyệt thử nghiệm cho các tính năng mới, các add-on và plug-in mà phải được cung cấp cho người dùng Opera đôi khi trong tương lai. Người dùng đã tải về trình duyệt Opera Next sẽ được tự động cung cấp với các phiên bản alpha và beta của các tính năng mới. Việc phát hành alpha là phiên bản ban đầu của add-on, có nghĩa là nó có thể không có tất cả các tính năng của add-on, được nêu ra. Việc phát hành phiên bản beta chứa tất cả các tính năng của add-on mới, và đã được thử nghiệm do Tổ Opera; nhưng, nó vẫn có thể chứa lỗi mà cần phải được cố định, do đó; nó chưa, chưa được cung cấp cho tất cả người dùng của Opera. người sử dụng Opera Tiếp theo cũng được khuyến khích để cung cấp nguyên liệu đầu vào của họ về alpha và beta phát hành, để cho phép các đội Opera để làm việc về các vấn đề, và tạo một add-on ổn định hơn đối với công chúng.

What is Opera Next internal?

Opera Next is a Web browser from the same developers of the Opera browser. While both software functions as a Web browser, Opera Next includes a special function that allows the user to test new features of the Opera browser, before these are fully integrated into the browser and offered as a stable release.Opera Next serves as the tester browser for new features, add-ons and plug-ins that are to be offered to Opera users sometime in the future. Users who have downloaded the Opera Next browser will be automatically provided with the alpha and beta releases of the new features. The alpha release is the initial release of the add-on, which means that it may not have all the features of the add-on, yet. The beta release contains all the features of the new add-on, and have been tested by the Opera Team; but, it may still contain bugs that need to be fixed, hence; it has not, yet been offered to all users of Opera. Opera Next users are also encouraged to provide their inputs regarding alpha and beta releases, to enable the Opera Team to work on issues, and create a more stable add-on for public consumption.

Các loại file được mở bởi Opera Next internal

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Opera Next internal có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BMPGIFHTMHTMLJPEGJPGMHTMHTMLOEXOGAOGGOGMOGVPNGTORRENTWEBMXBMXHTXHTMXHTMLXML

Download Opera Next internal

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *