OPTPiX imesta for Mobile & Social

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OPTPiX imesta for Mobile & Social - NA

Phần mềm OPTPiX imesta for Mobile & Social

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OPTPiX imesta for Mobile & Social là phần mềm gì?

OPTPiX imesta for Mobile & Social là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OPTPiX imesta for Mobile & Social là Version NA (cập nhật NA)

OPTPiX imesta for Mobile & Xã hội là một ứng dụng sử dụng để giảm kích thước của tập tin hình ảnh thông qua chức năng nén thông minh mà cắt xuống byte trong khi nhằm giữ lại như chất lượng nhiều đến hình ảnh nhận thức thực tế càng tốt. Nó là một ứng dụng tiếng Nhật, có nghĩa là nó chủ yếu được giới hạn cho thị trường Nhật Bản. Nó có nghĩa là cho điện thoại thông minh.

What is OPTPiX imesta for Mobile & Social?

OPTPiX imesta for Mobile & Social is an application used to reduce the size of image files through smart compression functions that cut down bytes while aiming to retain as much quality to the actual perceived image as possible. It is a Japanese-language app, which means it is largely restricted to the Japanese market. It is meant for smartphones.

Các loại file được mở bởi OPTPiX imesta for Mobile & Social

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OPTPiX imesta for Mobile & Social có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) BAPISISCISEISFISKISLISSOPIOPROPSOPZQBM

Download OPTPiX imesta for Mobile & Social

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *