PandaPDFConverter

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PandaPDFConverter - NA

Phần mềm PandaPDFConverter

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PandaPDFConverter là phần mềm gì?

PandaPDFConverter là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PandaPDFConverter là Version NA (cập nhật NA)

Panda PDF Converter cung cấp một tiện ích chuyển đổi định dạng file pdf ẩn với 101panda chuyển đổi pdf. Nó chuyển đổi các trang web, tài liệu văn bản của bạn và E-mail sang định dạng PDF. Nó có một dấu chân nhỏ với 482KB. Nó cung cấp sự thoải mái trong việc thực hiện chuyển đổi ngoại tuyến ít thời gian xử lý và tải về công việc khi bạn làm phương pháp trực tuyến. Nó hỗ trợ Windows Vista, Windows 7 và Windows XP. Nó nhận ra tập tin từ Microsoft Excel, Microsoft Word và Microsoft Outlook.To sử dụng ứng dụng, nhấp vào File + nút Add trên giao diện người dùng để chọn các tập tin mà bạn muốn chuyển đổi. Nhấp vào tập tin và sau đó nhấp vào nút Open để thêm các tập tin. Nhấp vào nút Add File + một lần nữa nếu bạn muốn thêm nhiều file để chuyển đổi. Khi bạn đang thực hiện thêm các tập tin, chọn vị trí mà bạn muốn lưu tập tin PDF được chuyển đổi của bạn. Nhấp vào Chuyển đổi Để nút PDF. Thanh tiến trình sẽ xuất hiện. Bạn sẽ được đưa đến PDF chuyển đổi để xem. Nhấn vào nút X ở góc trên bên phải để thoát.

What is PandaPDFConverter?

Panda PDF Converter provides an offline PDF converter utility with 101panda pdf converter. It converts your Web pages, text documents and E-mails into PDF format. It has a small footprint with 482KB. It provides the comfort of performing your conversions offline less the processing time and download task when you do the online method. It supports Windows Vista, Windows 7 and Windows XP. It recognizes files from Microsoft Excel, Microsoft Word and Microsoft Outlook.To use the application, click the Add File + button on the user interface to choose the file that you want to convert. Click the file and then click the Open button to add the file. Click the Add File + button again if you want to add more files to convert. When you are done adding files, choose the location where you want to save your converted PDF file. Click the Convert To PDF button. The progress bar will appear. You will be brought to the converted PDF for viewing. Click X button at the upper right corner to exit.

Các loại file được mở bởi PandaPDFConverter

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PandaPDFConverter có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) WPS

Download PandaPDFConverter

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *