Oracle Developer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Oracle Developer - NA

Phần mềm Oracle Developer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Oracle Developer là phần mềm gì?

Oracle Developer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Oracle Developer là Version NA (cập nhật NA)

Oracle Developer là một tích hợp, nền tảng hoàn toàn được sử dụng để thực hiện phát triển ứng dụng. Nó được trang bị tương tự như vậy công cụ trên thông tin tình báo kinh doanh và môi trường phát triển. Các tiêu chuẩn có trong nền tảng này đều được thiết kế và dựa trên các tiêu chuẩn mới nhất trong ngành công nghiệp phát triển ứng dụng. ứng dụng giao dịch có thể được tạo ra sử dụng Oracle và cuối cùng được triển khai tới các kênh truyền hình khác nhau. các kênh truyền hình cho biết có thể bao gồm cổng thông tin, thiết bị không dây, và các dịch vụ web. Nó có khả năng để tạo ra các báo cáo cũng như phân tích trên demand.Oracle phát triển là intergraded với các nền tảng chức năng khác như Oracle Designer, Oracle Reports, Oracle JDeveloper, Oracle Discoverer, Oracle Form, Oracle Configuration Manager Phần mềm và Đậu Oracle Business Intelligence. Tất cả các nền tảng cung cấp giải pháp kinh doanh an toàn để clients.Among tính năng chính của Oracle Developer là nó có một bộ đầy đủ các công cụ có thể được sử dụng trong việc kết nối các phần mềm để ứng dụng khác mà bạn có thể đã được sử dụng. Các công cụ được thiết kế và trình bày cho được nhanh chóng nắm bắt bởi bất kỳ người dùng. Các ứng dụng kinh doanh trong những giải pháp phát triển dựa trên Oracle cũng là một trong những lợi ích của bộ đặc biệt này. Những giải pháp kinh doanh có thể được kết hợp với hoạt động kinh doanh khác nhau và các lĩnh vực như quản lý dự án, Quản lý rủi ro và quản lý tài chính.

What is Oracle Developer?

Oracle Developer is an integrated, complete platform that is used to perform application development. It is likewise equipped with tools on business intelligence and development environment. The standards included in this platform are all designed and based on the newest standards in the application development industry. Transactional applications can be created using Oracle and eventually get deployed to different channels. Said channels may include portals, wireless devices, and web services. It has the capabilities to produce reports as well as analysis on demand.Oracle develop is intergraded with other functional platforms namely Oracle Designer, Oracle Reports, Oracle JDeveloper, Oracle Discoverer, Oracle Forms, Oracle Software Configuration Manager, and Oracle Business Intelligence Beans. All platforms provide secure business solutions to clients.Among the key features of Oracle Developer is that it has a comprehensive set of tools that can be utilized in linking the software to another application that you may already be using. The tools are designed and presented to be quickly grasped by any user. The business applications of the Oracle Developer-based solutions are also among the benefits of this particular suite. These business solutions can be associated with different business activities and domains such as Project Management, Risk Management, and Financial Management.

Các loại file được mở bởi Oracle Developer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Oracle Developer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) FMBFMXMMBOLB

Download Oracle Developer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *