Oracle Open Office Calc

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Oracle Open Office Calc - NA

Phần mềm Oracle Open Office Calc

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Oracle Open Office Calc là phần mềm gì?

Oracle Open Office Calc là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Oracle Open Office Calc là Version NA (cập nhật NA)

Oracle Open Office Calc là một phần của bộ ứng dụng OpenOffice.org hoặc Office Open Oracle mà chức năng chủ yếu như một bảng tính. Việc áp dụng Calc được coi là tương tự như các ứng dụng khác như Lotus 1-2-3 cũng như Microsoft Excel. Là một ứng dụng bảng tính, phần mềm được trang bị với các tính năng xác định vẽ đồ loạt đó là phụ thuộc vào dữ liệu của người dùng. Phần mềm này, cùng với các ứng dụng khác của OpenOffice.org đã hết hiệu lực. Phần mềm này được thiết kế bởi StarOffice hoặc StarDivision. Oracle Open Office Calc hoạt động như một ứng dụng máy tính cho phép người dùng tiến hành phân tích sử dụng dữ liệu dưới dạng bảng. Nó cũng được sử dụng cho nhu cầu kế toán địa chỉ của cá nhân và enterprisers. Ứng dụng này hoạt động trên một loạt các dữ liệu mà đại diện trong các tế bào khác nhau. Một tế bào được trang bị với một yếu tố điều khiển có thể được sử dụng trong việc kiềm chế và trình bày dữ liệu số và công thức. Với việc sử dụng các phần mềm, người dùng có thể thực hiện các chức năng toán học và số học. Oracle Open Office Calc cũng được thiết kế với các hoạt động thống kê nhúng có thể được sử dụng bởi các chuyên gia và sinh viên. Nó được sử dụng để chạy trên các hệ điều hành như Windows và Linux.

What is Oracle Open Office Calc?

Oracle Open Office Calc is part of the OpenOffice.org or Oracle Open Office suite which functions mainly as a spreadsheet. The Calc application was considered analogous to other applications such as Lotus 1-2-3 as well as Microsoft Excel. As a spreadsheet application, the software is equipped with features that define graphing series that is dependent on the data of the user. This software, alongside other applications of the OpenOffice.org has been discontinued. The software was originally designed by StarOffice or StarDivision. Oracle Open Office Calc functioned as a computer application that lets users conduct analysis using data in tabular forms. It was also used to address accounting needs of individuals and enterprisers. This application operated on a series of data that represented in different cells. One cell is equipped with a controller element that could be used in containing and presenting numeric data and formulas. With the use of the software, users may execute mathematical and arithmetic functions. Oracle Open Office Calc was also designed with embedded statistical operations that can be used by professionals and students. It used to run on operating systems such as Windows and Linux.

Các loại file được mở bởi Oracle Open Office Calc

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Oracle Open Office Calc có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) 123CSVDBFDIFHTMHTMLODSOTSRTFSLKSTCSXCTXTWK1WKSXLWXML

Download Oracle Open Office Calc

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *