Oracle Open Office Writer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Oracle Open Office Writer - NA

Phần mềm Oracle Open Office Writer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Oracle Open Office Writer là phần mềm gì?

Oracle Open Office Writer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Oracle Open Office Writer là Version NA (cập nhật NA)

Oracle Open Office Writer, được phát triển bởi tập đoàn Oracle, đã được mua lại của Sun Microsystems và ban đầu được đặt tên như OpenOffice.org và văn phòng Star. Sau đó vào năm 2011, phần mềm được đóng góp cho Apache Software Foundation trong Apache Vườn ươm nên nó bây giờ được gọi là Apache OpenOffice thường viết tắt là AOO. Apache OpenOffice là một mã nguồn mở bộ phần mềm văn phòng. Nó chứa một ứng dụng trình diễn (Impress), ứng dụng quản lý cơ sở dữ liệu (Base), vẽ ứng dụng (Draw), xử lý văn bản (Writer), một trình soạn thảo công thức (Math), và một bảng tính (Calc).

What is Oracle Open Office Writer?

Oracle Open Office Writer, developed by Oracle Corporation, was acquired from Sun Microsystems and originally named as OpenOffice.org and Star Office. Later in 2011, the software was contributed to the Apache Software Foundation in the Apache Incubator so it is now called Apache OpenOffice commonly abbreviated as AOO. Apache OpenOffice is an open-source office productivity software suite. It contains a presentation application (Impress), database management application (Base), drawing application (Draw), word processor (Writer), a formula editor (Math), and a spreadsheet (Calc).

Các loại file được mở bởi Oracle Open Office Writer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Oracle Open Office Writer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HTMHTMLHWPODMODTOTHOTTSTWSXGSXWTXTWPDXML

Download Oracle Open Office Writer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *