Oracle Reports Developer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Oracle Reports Developer - NA

Phần mềm Oracle Reports Developer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Oracle Reports Developer là phần mềm gì?

Oracle Reports Developer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Oracle Reports Developer là Version NA (cập nhật NA)

Báo cáo Oracle Developer được cho là tiện ích lõi chiếm phần mềm Oracle Reports. Oracle Reports là một bộ công cụ được thiết kế để tạo điều kiện cho báo cáo kinh doanh. Đó là khả năng mở rộng, được trang bị với tính bảo mật đa dạng và tính năng bảo mật, hợp tác sẵn sàng và khả năng cung cấp thông tin nhanh chóng bằng cách sử dụng báo cáo nhiều tầng kiến ​​trúc máy chủ, cho phép người dùng thực hiện tất cả các nhiệm vụ báo cáo quan trọng một cách hiệu quả. Oracle Reports Developer chiếm một mắt xích quan trọng trong bộ máy của hệ thống Oracle Reports vì nó đóng vai trò như các công cụ thiết kế cho quá trình báo cáo. Nó thực sự phát triển từ một sản phẩm Oracle, các nhà phát triển Suite Oracle, trong đó chủ yếu là một tập hợp các chương trình cho SQL phát triển hình thức và tạo báo cáo SQL. Những trải qua một số cải tiến, nhà phát triển Báo cáo là một trong số họ và tên thay đổi và, tại một số điểm, được đóng gói như các bộ phận của Oracle Fusion Middleware, một bộ sưu tập khổng lồ các sản phẩm từ các công ty bao gồm, tất nhiên, Oracle Reports. Oracle Reports và tiểu công cụ Oracle Reports Developer thuộc về phần BI hoặc Business Intelligence của Fusion Middleware. Họ do đó giúp người dùng chuyển đổi dữ liệu doanh nghiệp vào sử dụng, thông tin có ý nghĩa có thể giúp ổ quyết định mới và chiến lược, chủ yếu là bởi báo cáo và phân tích.

What is Oracle Reports Developer?

The Oracle Reports Developer is arguably the core utility making up the Oracle Reports software. Oracle Reports is a suite of tools designed to facilitate business reporting. It is scalable, equipped with diverse privacy and security features, collaboration-ready, and able to deliver quick information using a multi-tiered reports server architecture that allows users to perform all critical reporting tasks in an efficient manner. The Oracle Reports Developer makes up a crucial cog in the machinery of the Oracle Reports system because it serves as the design tool for the reporting process. It actually grew out of another Oracle product, the Oracle Developer Suite, which was essentially a set of programs for SQL form development and SQL report generation. These went through some refinements—the Reports Developer was among them—and name changes and, at some point, were repackaged as parts of the Oracle Fusion Middleware, an enormous collection of products from the company that includes, of course, Oracle Reports. Oracle Reports and the sub-tool Oracle Reports Developer belong to the BI or Business Intelligence section of Fusion Middleware. They thus help users transform enterprise data into usable, meaningful information that can help drive new decisions and strategies, mainly by reporting and analysis.

Các loại file được mở bởi Oracle Reports Developer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Oracle Reports Developer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RDF

Download Oracle Reports Developer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *