Orbit Downloader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Orbit Downloader - NA

Phần mềm Orbit Downloader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Orbit Downloader là phần mềm gì?

Orbit Downloader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Orbit Downloader là Version NA (cập nhật NA)

Orbit Downloader là một chương trình cung cấp cho người dùng một trình quản lý download. Mục đích chính của chương trình là cung cấp các tiện ích cho người dùng, đặc biệt là các công cụ để tải về nội dung media từ Internet. Nó cung cấp sự hỗ trợ cho các tập tin media được chia sẻ trên một số các dịch vụ truyền thông-xuất bản nhất thường được sử dụng như YouTube, MySpace, Pandora, DailyMotion, imeem, Lala và Yahoo. giao thức web như HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (HTTP bảo mật), File Transfer Protocol (FTP), Real Time Streaming Protocol (RTSP), và Real Time Tin nhắn Protocol (RTMP) được hỗ trợ bởi phần mềm. Metalink và MMS (Microsoft Media Server) cũng được hỗ trợ bởi các trình duyệt Orbit Downloader.Popular web là hoàn toàn tương thích với các chương trình, cho phép người dùng để tìm kiếm các tập tin và truy cập các trang web truyền thông xã hội thông qua trình duyệt mặc định của họ. trình duyệt web được hỗ trợ bởi Orbit Downloader là trình duyệt Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera và Maxthon. Người dùng có thể tương tự như vậy sử dụng chương trình để tải về tập tin từ các trang web chia sẻ file như RapidShare, MegaUpload, 4shared, FileFront và TurboUploadTags có thể được gắn vào các tập tin để chúng có thể được dễ dàng hơn để truy cập và tổ chức. Orbit Downloader là một chương trình miễn phí được phát triển để chạy trên máy tính đã được cài đặt với hệ điều hành Windows.

What is Orbit Downloader?

Orbit Downloader is a program that provides the user with a download manager. The program’s main purpose is to provide utilities to users, specifically, tools for downloading media content from the Internet. It provides support for media files shared on some of the most commonly-used media-publishing services such as YouTube, MySpace, Pandora, DailyMotion, IMEEM, Lala and Yahoo. Web protocols like HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (HTTP Secure), File Transfer Protocol (FTP), Real Time Streaming Protocol (RTSP), and Real Time Messaging Protocol (RTMP) are supported by the software. Metalink and MMS (Microsoft Media Server) are also supported by Orbit Downloader.Popular Web browsers are fully compatible with the program, allowing the user to search for files and access social media sites through their default browser. Web browsers supported by Orbit Downloader are Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera and Maxthon. Users may likewise utilize the program for downloading files from file-sharing websites like RapidShare, MegaUpload, 4shared, FileFront and TurboUploadTags may be attached to the files so these can be easier to access and organize. Orbit Downloader is a free program developed to run on PCs that are installed with the Windows Operating System.

Các loại file được mở bởi Orbit Downloader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Orbit Downloader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Orbit Downloader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *