OrCAD Capture

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OrCAD Capture - NA

Phần mềm OrCAD Capture

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OrCAD Capture là phần mềm gì?

OrCAD Capture là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OrCAD Capture là Version NA (cập nhật NA)

OrCAD Capture là một phần mềm dùng để thiết kế sơ đồ giúp trong việc tạo ra và ghi lại các mạch điện. Nó được thiết kế bằng cách nung chảy hai chương trình: OrCAD và Capture CIS. Với phần mềm này, tạo mạch và sản xuất bảng mạch in được bây giờ dễ dàng trao với các điều khiển dễ dàng và hiệu quả hơn nhiều, có thể tiết kiệm được phần mềm time.The của kỹ sư có thể xuất khẩu một tập tin cấu hình mô phỏng cho phép mô phỏng nhanh chóng với các đại diện dữ liệu và sẽ xác định về cách mạch sẽ làm việc. Nó cũng có thể xuất giới thiệu phần cứng và có khả năng xuất khẩu những dữ liệu này cho nhiều tiện ích bố trí bảng mạch. Phần mềm này cũng đã được thêm với kịch bản bổ sung, cụ thể là TCL / TK kịch bản, cho phép thực hiện một lệnh thông qua lệnh nhắc. Điều này cho phép người dùng tùy biến chương trình và tự động thực hiện nhiệm vụ thông qua giao diện người dùng đồ họa của nó (GUI). Phiên bản của các phần mềm đang có sẵn dành cho iOS và Android hệ thống, có thể cho phép người dùng truy cập vào các dự án của họ và dễ dàng tạo ra những thiết kế mà không cần sử dụng một máy tính cá nhân.

What is OrCAD Capture?

OrCAD Capture is a software used for schematic design that helps in creating and documenting electrical circuits. It is designed by fusing two programs: OrCAD and Capture CIS. With this software, creating circuits and producing printed circuit boards are now easier given with easy controls and much efficiency that can save the engineer’s time.The software can export a simulation configuration file which allows quick simulations with data representatives and will define on how the circuit will work. It can also export hardware descriptions and has the ability to export these data to multiple circuit board layout utilities. The software has also been added with additional scripting, namely TCL/TK scripting, which allows the execution of a command through the command prompt. This enables users to customize the program and automate a task through its graphical user interface (GUI). Versions of these software are now available for iOS and Android systems, which can enable users to access their projects and to easily create designs without using a personal computer.

Các loại file được mở bởi OrCAD Capture

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OrCAD Capture có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OrCAD Capture

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *