OrcadR Capture

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OrcadR Capture - NA

Phần mềm OrcadR Capture

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OrcadR Capture là phần mềm gì?

OrcadR Capture là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OrcadR Capture là Version NA (cập nhật NA)

OrCAD Capture là một công cụ để thiết kế lược đồ mạch điện. Bên cạnh đó có các tiện ích tiên tiến để tạo sơ đồ phức tạp, chương trình cho phép người dùng tạo ra tùy chỉnh kiểm tra quy tắc thiết kế cho việc chứng thực hiệu quả của kế hoạch của họ, bao gồm hệ thống tìm kiếm phần thông tin riêng của mình, cho phép người dùng hình dung và phân tích toàn vẹn tín hiệu trong thiết kế của họ, và có thể để sản xuất netlists. Người dùng có thể tìm kiếm cho các bộ phận thông qua các cổng thông tin thành phần là tốt, cho phép họ xem các mục mới nhất nhà sản xuất cụ thể, các dữ liệu mà có thể được tải về và thêm vào OrCAD Capture CIS. các kịch bản TCL TK được hỗ trợ bởi chương trình cho những người dùng muốn tự động hóa; chương trình sử dụng cấu trúc mở để tối đa hóa người dùng truy cập đến tài nguyên tùy biến. Một tính năng PDF thông minh làm cho OrCAD file tương thích với Adobe Reader với tất cả các chi tiết chương trình intact.The cũng có các công cụ để chỉnh sửa các thuộc tính, bỏ qua Ban TĐC huyện thành lập, tự động hóa các hệ thống dây điện trong lược đồ, chỉnh sửa khối tiêu đề, chú thích và phân cấp. Cuối cùng, một thị trường tích hợp để truy cập vào các nguồn tài nguyên PCB thiết kế và chỉnh sửa tiện ích được cung cấp, như là một dấu chân xem 3D. Các phần mềm OrCAD Capture là một sản phẩm thanh toán, nhưng có một miễn phí (Lite) phiên bản thử nghiệm có sẵn.

What is OrcadR Capture?

OrCAD Capture is a tool for designing electrical circuitry schemas. Besides having advanced utilities for creating complex schematics, the program allows users to create customized design rule checks for validating the efficacy of their plans, includes its own searchable component information system, allows users to visualize and analyze signal integrity within their designs, and is able to produce netlists. Users can search for parts through the component information portal as well, which lets them see specific manufacturers’ newest items, the data for which can be downloaded and added to the OrCAD Capture CIS. TCL TK scripts are supported by the program for users who want automation; the program uses open architecture for maximizing user access to customization resources. An Intelligent PDF feature renders OrCAD files compatible with Adobe Reader with all details intact.The program also has tools for editing properties, bypassing established DRCs, automation of wiring in schemas, title block editing, and hierarchical annotation. Finally, an integrated marketplace for accessing PCB designing resources and editing utilities is supplied, as is a 3D footprint viewer. The OrCAD Capture software is a paid product, but there is a free (Lite) trial version available.

Các loại file được mở bởi OrcadR Capture

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OrcadR Capture có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) DSNNETOLBOPJOUTSCH

Download OrcadR Capture

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *