OrgPlus Reader

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OrgPlus Reader - NA

Phần mềm OrgPlus Reader

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OrgPlus Reader là phần mềm gì?

OrgPlus Reader là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OrgPlus Reader là Version NA (cập nhật NA)

OrgPlus Reader là chương trình cho người tiêu dùng các sản phẩm tạo ra bởi chương trình OrgPlus. phần mềm OrgPlus Insperity là một ứng dụng biểu đồ để sử dụng tổ chức: nó cho phép các nhóm như các tập đoàn để hình dung cũng như phân tích nguồn nhân lực của mình thông qua bảng xếp hạng. OrgPlus Reader là không thể tạo org bảng xếp hạng của riêng mình, vì nó không phải là một ứng dụng thiết kế. Những gì nó làm là cung cấp cho người dùng với một cách để bảng xếp hạng truy cập tạo ra bởi OrgPlus trong chế độ read-only. Ứng dụng này cũng có chức năng tìm kiếm trong nó, vì vậy người dùng có thể tìm kiếm những người cụ thể trong bảng xếp hạng một cách dễ dàng. Essential tùy chọn xem hướng cũng được bao gồm trong phần mềm, cho phép người dùng pan quan điểm của họ, phóng to hoặc thu của bảng xếp hạng, và nhiều hơn nữa. Trong khi chương trình không thể tạo OrgPlus bảng xếp hạng, như đã đề cập, nó có thể trên thực tế dữ liệu biểu đồ xuất khẩu, mặc dù sang định dạng khác: biểu đồ dữ liệu có thể được chuyển đổi định dạng XLS bởi phần mềm, mà cũng có thể in các biểu đồ cần thiết cho người dùng. Người dùng có thể xác định rằng chỉ có một khu vực cụ thể của biểu đồ sẽ được in ra cũng vậy, nếu họ không yêu cầu toàn bộ biểu đồ org.

What is OrgPlus Reader?

OrgPlus Reader is the program for consumers of products created by the OrgPlus program. Insperity’s OrgPlus software is a charting application for organizational use: it allows groups like corporations to visualize as well as analyze their human resources through charts. OrgPlus Reader is unable to create org charts in itself, as it is not an authoring application. What it does do is provide users with a way to access charts generated by OrgPlus in read-only mode. The application also has search functions in it, so users can seek specific persons within the chart with ease. Essential navigational viewing options are also included in the software, which lets users pan their views, zoom in or out of the chart, and more. While the program cannot create OrgPlus charts, as mentioned, it can in fact export chart data, albeit into another format: chart data can be converted in XLS format by the software, which is also able to print charts needed by the user. Users can specify that only a particular region of the chart should be printed out too, if they do not require the entire org chart.

Các loại file được mở bởi OrgPlus Reader

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OrgPlus Reader có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) OPXOPXT

Download OrgPlus Reader

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *