Origin

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Origin - NA

Phần mềm Origin

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Origin là phần mềm gì?

Origin là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Origin là Version NA (cập nhật NA)

Electronic Arts’ xứ là một phân phối kỹ thuật số và quản lý bản quyền kỹ thuật số (DRM) vừa phải, như các văn bản này vẫn còn trong phiên bản beta, cung cấp cho người dùng với khả năng trò chơi tải về cho máy tính và các thiết bị di động. Trọng tâm của khái niệm này là khách hàng xứ, một mảnh miễn phí và có thể tải về các phần mềm, mà trong tải lần lượt một trò chơi từ danh mục Origin của EA; client xứ được trước đây gọi là EA Download Manager và EA Downloader). Theo Electronic Arts, xứ là câu trả lời của họ đối với dịch vụ của Valve phổ biến hơi, mà về cơ bản làm điều tương tự, với một thông cáo đầy đủ có tính năng tương tự như tính năng tự động vá, những thành tựu và những phần thưởng, lưu vào đám mây, và những thứ tương tự. Tính đến năm 2011, xứ đã được cài đặt 9,3 triệu lần trong các máy tính xung quanh world.EA xứ có nhiều tính năng hấp dẫn. Một trong này là nó thay thế cho một tài khoản EA, mà đã từng là khá tẻ nhạt và phức tạp, và thống nhất một tài khoản mà có thể truy cập vào cửa hàng xứ và tải về từ nó. Ngoài ra, nó có khả năng xã hội như chat, quản lý hồ sơ, mạng xã hội, trò chơi chia sẻ thư viện và hội nhập với các trang web như Facebook, Xbox Live và Playstation Network. Tuy nhiên xứ đã nhận được nhiều lời chỉ trích do xử lý không rõ ràng của EA của tài khoản gốc.

What is Origin?

Electronic Arts’ Origin is a digital distribution and digital rights management (DRM) medium, as of this writing still in beta, which provides users with the ability to download games for the PC and mobile devices. Central to this concept is the Origin client, a free and downloadable piece of software, which in turn downloads a game from EA’s Origin catalog; the Origin client was formerly known as the EA Download Manager and the EA Downloader). According to Electronic Arts, Origin is their answer for Valve’s ubiquitous Steam service, which basically does the same thing, with a full release having similar features like auto-patching, achievements and rewards, cloud saves, and the like. As of 2011, Origin has been installed 9.3 million times in computers around the world.EA Origin has several enticing features. One of this is that it supersedes an EA account, which used to be quite tedious and complicated, and unifies one account that can access the Origin store and download from it. Also, it has social capabilities like chat, profile management, social networking, game library sharing and integration with sites such as Facebook, Xbox Live and the Playstation Network. Origin however has received several criticisms due to EA’s dubious handling of Origin accounts.

Các loại file được mở bởi Origin

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Origin có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) OGGOGMOGWOPJOPKORG

Download Origin

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *