Orion

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Orion - NA

Phần mềm Orion

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Orion là phần mềm gì?

Orion là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Orion là Version NA (cập nhật NA)

Orion là một tiện ích đưa tin dựa trên web cho phép người dùng tạo ra tin nhắn email, chat email, tin nhắn văn bản ngay lập tức loại và chức năng tương tự khác. Với ứng dụng Orion messenger, người dùng có thể truy cập nhanh đến một cửa sổ chat mà không cần phải mở một chương trình nhắn tin độc lập hoặc truy cập vào một tài khoản messenger. Điều này cho phép liên tục gửi tin nhắn cũng như đa tasking.Orion là một phần mềm của bên thứ ba tạo ra bởi Convesoft. Như vậy, các nhà sản xuất máy tính có thể có một tie-up với nó và tự động bó nó vào máy tính của họ thực hiện, đặc biệt là những người đã tùy chỉnh các thiết lập và hướng dẫn cài đặt dựa theo yêu cầu của người mua. Một nhà sản xuất như vậy đã kèm tie-up với Convesoft là Acer. Do đó những người sử dụng máy tính Acer mới và máy tính xách tay có thể tìm thấy những tiện ích Orion Messenger và chạy khi họ sử dụng máy tính của họ. Nó cũng cung cấp miễn phí các tác phẩm download.This ứng dụng với hệ điều hành của Microsoft và có thể được sử dụng như một ứng dụng nhắn tin độc lập hoặc kết hợp với phần mềm Convesoft khác. Chúng bao gồm các aonMessageCenter, các aonModemkonfigurator, các aonController, các aonFTP và aonUpdate. Những người muốn gỡ bỏ cài đặt messenger Orion có thể dễ dàng thực hiện bằng cách truy cập vào Add or Remove chức năng chương trình trong máy tính của Control Panel.

What is Orion?

Orion is a web-based messenger utility that allows users to create email messaging, email chats, instant text-type messages and other similar functions. With the Orion messenger application, users can have instant access to a chat window without having to open a stand-alone messaging program or access a messenger account. This allows for seamless messaging as well as multi-tasking.Orion is a third party software created by Convesoft. As such, computer manufacturers can have a tie-up with it and automatically bundles it to the computer they make, especially those that have customized settings and installation instructions based on the buyer's request. One such manufacturer that has bundled tie-up with Convesoft is Acer. Hence users of new Acer computers and laptops may find the Orion messenger utility up and running when they use their computer. It is also available for free download.This application works with Microsoft operating system and can be used as a stand-alone messaging application or in conjunction with other Convesoft software. These include the aonMessageCenter, the aonModemkonfigurator, the aonController, the aonFTP and the aonUpdate. Those who wish to uninstall the Orion messenger can easily do so by accessing the add or remove program function in the computer's Control Panel.

Các loại file được mở bởi Orion

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Orion có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Orion

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *