Orion File Recovery Software

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Orion File Recovery Software - NA

Phần mềm Orion File Recovery Software

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Orion File Recovery Software là phần mềm gì?

Orion File Recovery Software là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Orion File Recovery Software là Version NA (cập nhật NA)

Tìm bị mất hoặc xóa các tập tin, tài liệu, ảnh và thư mục có thể với File sử dụng Orion Recovery Software. phần mềm NCH-trong báo cáo này có thể tìm kiếm cho các tập tin của bạn trên máy tính của bạn trên bất kỳ thiết bị bên ngoài được như USB flash ổ đĩa cứng gắn ngoài. thẻ nhớ của bạn cũng có thể được quét để kiểm tra các file bị mất. Nó tự động phục hồi và ghi đè các tập tin mà không được hoàn toàn overwritten.Searching cho các tài liệu được thực hiện với sự giúp đỡ của một phù thủy mà nhắc nhở bạn làm thế nào để xác định vị trí các tập tin. Nó cũng cung cấp hướng dẫn như thế nào để bạn có thể thu hẹp tìm kiếm của bạn. Trong số những hướng dẫn này được nhập tên tập tin của tài liệu, địa điểm, và cũng là loại tập tin. Phần mềm này sau đó lọc các dữ liệu thu được theo các tiêu chí nhất định. Phần mềm này cũng có khả năng quét các tập tin. cơ chế thu hồi có thể được thực hiện bằng cách sử dụng hệ thống tập tin NTFS và FAT. Orion File Recovery Software cũng có thể làm việc với phần mềm NCH khác như phần mềm sao lưu FileFort được sử dụng cho Managements tập tin và Doxillion Document Converter. Nó tương thích với Windows XP, Vista, Windows 7 và Windows 8 hệ điều hành,

What is Orion File Recovery Software?

Finding lost or deleted files, documents, photos, and folders is possible with the use Orion File Recovery Software. This NCH-published software can search for your files on your computer on any given external device such as USB Flash drive and external hard disks. Your memory card can also be scanned to check for lost files. It automatically recovers and overwrites the files which are not completely overwritten.Searching for documents is done with the help of a wizard that prompts you how to locate the files. It also provides instructions as to how to you can narrow down your search. Among these instructions are inputting the file name of the document, the locations, and also the type of the file. The software then filters the data obtained according to the given criteria. The software is also capable of scanning files. Recovery mechanisms can be done using the file systems NTFS and FAT. Orion File Recovery Software can also work with other NCH software such as the FileFort Backup Software which is used for file managements and the Doxillion Document Converter. It is compatible the Windows XP, Vista, Windows 7, and Windows 8 Operating Systems,

Các loại file được mở bởi Orion File Recovery Software

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Orion File Recovery Software có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Orion File Recovery Software

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *