OS Tools

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download OS Tools - NA

Phần mềm OS Tools

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

OS Tools là phần mềm gì?

OS Tools là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của OS Tools là Version NA (cập nhật NA)

OS cụ nói chung là các ứng dụng có thể giúp người dùng quản lý và duy trì hệ điều hành của họ, và các chương trình và ứng dụng. Phần mềm này có thể được phát triển dành riêng cho các hệ thống Windows hoặc các hệ thống Mac OS X. Trong hầu hết các trường hợp, các nhà phát triển của hệ điều hành Công cụ có một phiên bản dành cho Windows và một phiên bản riêng dành cho Mac OS X.Depending vào nhà phát triển, các tính năng của hệ điều hành cụ thể khác nhau. Nói chung, hệ điều hành cụ bao gồm một ứng dụng bảo vệ hệ thống như chống virus, chống phần mềm độc hại và phần mềm gián điệp, bot chặn và loại bỏ, và loại bỏ rootkit. OS Tools cũng có thể bao gồm một trình quản lý cài đặt, mà xử lý cài đặt và cập nhật các chương trình, ứng dụng và trình điều khiển. Bên cạnh đó, gói công cụ cũng có thể chứa một tiện ích sao lưu và phục hồi; cho phép người dùng tạo ra các bản sao lưu của máy tính cứng ổ đĩa, phân vùng, các file và thư mục. Trong một số trường hợp, người sử dụng cũng có thể tạo ra hình ảnh đĩa, bao gồm cả các ứng dụng và các chương trình, để triển khai một máy tính khác hoặc với một mạng máy tính. Đây là loại phần mềm thường được phân phối như phần mềm chia sẻ. phiên bản dùng thử có thể có sẵn, tùy thuộc vào ý của nhà phát triển. Tuy nhiên, chúng có thể được sử dụng trong một thời gian hạn chế, và một số tính năng tiên tiến có thể không có sẵn trong các phiên bản dùng thử.

What is OS Tools?

OS Tools are generally applications that can help the user manage and maintain their operating systems, and its programs and applications. The software may be developed exclusively for Windows systems or Mac OS X systems. In most cases, developers of OS Tools have a version for Windows and a separate version for Mac OS X.Depending on the developer, features of OS Tools may vary. Generally, OS Tools includes a system protection application like anti-virus, anti-malware and spyware, bot blocker and remover, and rootkit remover. OS Tools may also include an installation manager, which handles installation and updates of programs, apps and drivers. In addition, the tool package may also contain a backup and recovery utility; allowing the user to create backups of the computer’s hard drives, partitions, files and folders. In some cases, the user is also able to create disk images, including apps and programs, for deployment to another computer or to a network of computers. This type of software is usually distributed as shareware. Trial versions may be available, depending on the developer’s discretion. However, these can be used for a limited time only, and certain advanced features may not be available in the trial version.

Các loại file được mở bởi OS Tools

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm OS Tools có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download OS Tools

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *