osu

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download osu - NA

Phần mềm osu

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

osu là phần mềm gì?

osu là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của osu là Version NA (cập nhật NA)

Osu, thường được viết là osu !, là một trò chơi phần mềm miễn phí được dựa trên khái niệm hành động nhịp hoặc nhịp điệu trò chơi. Mục tiêu của trò chơi là để đánh đối tượng cụ thể mà sẽ xuất hiện một cách ngẫu nhiên khi trận đấu đang hoạt động. Các đối tượng này được gọi là vòng tròn hit, spinners và thanh trượt. Những điều này sẽ xuất hiện trong nhịp điệu với bài hát đang được chơi ở một mức độ cụ thể của trò chơi. Mỗi trò chơi bao gồm beatmaps, hay đôi khi còn được gọi là bản đồ, đó là những cấp độ của trò chơi. Khi trận đấu bắt đầu, một bài hát Nhật Bản sẽ đóng và các đối tượng sẽ xuất hiện. Về cơ bản, người chơi phải nhấn nhiều hit tròn, spinners và thanh trượt cho mỗi cấp độ trò chơi để giữ cho thanh sức khỏe ở mức ổn định. Khi đạt đến thanh sức khỏe 0 trước khi bài hát kết thúc, người chơi không thể tiến triển thành các cầu thủ level.the tiếp theo phải sử dụng một con trỏ, thường là một con chuột, để khai thác các đối tượng trước khi họ biến mất. Các đối tượng quan trọng nhất là vòng tròn hit vì người chơi phải đánh đối tượng này tại đúng thời điểm; nói chung, phù hợp với tiến độ của bài hát. Các điểm được thu khi đối tượng được nhấn.

What is osu?

Osu, generally written as osu!, is a free software game that is based on the rhythm action or rhythm game concept. The objective of the game is to hit specific objects that will randomly appear when the game is active. The objects are known as hit circles, spinners and sliders. These will appear in rhythm with the song being played in a specific level of the game. Each game consists of beatmaps, or sometimes also called maps, which are the levels of the game. When the game starts, a Japanese song will play and the objects will appear. Basically, the player must hit as many hit circles, spinners and sliders per game level to keep the health bar at a steady level. When the health bar reaches 0 before the song ends, the player cannot progress to the next level.The player must use a pointer, usually a mouse, to tap the objects before they disappear. The most crucial object is the hit circle because the player has to hit this object at just the right time; generally, in keeping with the tempo of the song. Points are earned when the objects are hit.

Các loại file được mở bởi osu

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm osu có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) OSKOSROSZOSZ2

Download osu

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *