Oxygen XML Developer

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Oxygen XML Developer - NA

Phần mềm Oxygen XML Developer

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Oxygen XML Developer là phần mềm gì?

Oxygen XML Developer là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Oxygen XML Developer là Version NA (cập nhật NA)

Oxygen XML Developer là phần mềm cho phép người sử dụng để làm việc trên các tài liệu dựa trên XML và ứng dụng, stylesheets XSL, ngôn ngữ Schema (XML Schema, Relax NG, NVDL, Schematron và DTD) và các văn bản CSS. Phần mềm cũng cung cấp hỗ trợ cho các truy vấn văn bản thông qua XPath và XQuery. WSDL SOAP (Web Services Description Language, Simple Object Access Protocol) thông điệp cũng có thể được phân tích và thử nghiệm bởi các nhà phát triển thông qua Oxygen XML Developer, với SOAP dựa rất nhiều vào XML (Extensible Markup Language) cho định dạng của thông điệp của nó. Phần mềm này có biên tập XML, nơi người dùng được cung cấp với một giao diện bao gồm tất cả các nút cho ra mắt chức năng chính của phần mềm. Giao diện người dùng có diện tích biên tập hợp các văn bản có thể được đặt để chỉnh sửa, xem đọc. Đây là nơi đánh dấu có thể được áp dụng vào documents.It cũng có tính năng một XSLT Debugger, nơi vấn đề tiềm ẩn có thể được phát hiện và xác định bằng cách thực hiện việc chuyển đổi XSLT quá trình một bước tại một thời điểm. Thực hiện các quy trình trong một nền tảng kiểm soát cho phép các nhà phát triển để phát hiện các vấn đề với quá trình chuyển đổi trước khi nó được trả lại như một mã cuối cùng. Oxygen XML Developer có thể chạy trên Windows, Mac OS và các hệ thống Unix / Linux.

What is Oxygen XML Developer?

Oxygen XML Developer is software that allows the user to work on XML-based documents and applications, XSL stylesheets, Schema languages (XML Schema, Relax NG, NVDL, Schematron and DTD), and CSS documents. The software also provides support for querying documents through XPath and XQuery. WSDL SOAP (Web Services Description Language, Simple Object Access Protocol) messages can also be analyzed and tested by the developer through Oxygen XML Developer, with SOAP relying heavily on XML (Extensible Markup Language) for the format of its messages. The software features an XML Editor, where the user is provided with an interface that includes all buttons for launching the main functions of the software. The user interface has an editor area where documents can be placed for editing, viewing reading. This is where markups can be applied onto the documents.It also features an XSLT Debugger, where potential problems can be detected and identified by executing the XSLT transformation process one step at a time. Executing processes in a controlled platform enables the developer to detect issues with the transformation process before it is rendered as a final code. Oxygen XML Developer can run on Windows, Mac OS and Unix/Linux systems.

Các loại file được mở bởi Oxygen XML Developer

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Oxygen XML Developer có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Oxygen XML Developer

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *