P2P Rocket

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download P2P Rocket - NA

Phần mềm P2P Rocket

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

P2P Rocket là phần mềm gì?

P2P Rocket là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của P2P Rocket là Version NA (cập nhật NA)

P2P Rocket là một ứng dụng chia sẻ tập tin mà các công trình với các mạng eDonkey và Gnutella P2P. Nó thể thao một, GUI trực quan sạch chỉ với một mục đích: để tạo điều kiện điều khiển người dùng trên tải P2P để người dùng có thể tận dụng tối đa các tính năng của chương trình và các kết nối của họ để có được các file nhanh hơn. Người dùng có thể xây dựng một danh sách bạn bè bằng cách sử dụng chương trình hoặc mạng họ đang ở trên và truy cập rằng danh sách cho các mục đích khác nhau sau này. Họ có thể liên lạc với những người bạn để bắt đầu một cuộc trò chuyện ngay cả khi họ chạy tải hoặc có thể thêm người vào danh sách bạn bè của họ nếu họ muốn để có được truy cập thường xuyên để cập nhật những người sử dụng. Bố trí thời vụ hỗ trợ phần mềm tải về và thậm chí cho phép người dùng tải theo lich trình để tự động khôi phục (nếu tạm dừng) tại một thời điểm cụ thể. Phương tiện truyền thông đang được tải về có thể được xem trước, như danh sách nhạc lon, sử dụng built-in media player của chương trình. Người sử dụng cũng được cung cấp tùy chọn để quản lý việc sử dụng băng thông cũng như gán để tải cá nhân nếu họ đang chạy nhiều người. Nó hoạt động với các file torrent và cũng cung cấp các công cụ sử dụng để chia sẻ dữ liệu về bản thân với các thành viên khác của cộng đồng, chẳng hạn như thông qua hồ sơ của họ.

What is P2P Rocket?

P2P Rocket is a file sharing application that works with the eDonkey and Gnutella P2P networks. It sports a clean, intuitive GUI with only one aim: to facilitate user control over P2P downloads so that users can make the most of the program’s features and their connections to get files faster. Users can build a list of friends using the program or network they are on and access that list for various purposes later on. They can get in touch with those friends to initiate a chat even as they run downloads or can add people to their friends lists if they want to get constant access to those users’ uploads. The software supports download scheduling and even allows users to schedule downloads to automatically resume (if paused) at a specific time. Media being downloaded can be previewed, as can playlists, using the program’s built-in media player. Users are also given options for managing bandwidth usage as well as assignation to individual downloads if they are running multiple ones. It works with torrent files and also provides users tools for sharing data about themselves with other members of the community, such as through their profiles.

Các loại file được mở bởi P2P Rocket

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm P2P Rocket có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) COCOLLECTIONEMULECOLLECTIONTORRENT

Download P2P Rocket

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *