PaintStar

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download PaintStar - NA

Phần mềm PaintStar

   
Phần mềm - Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

PaintStar là phần mềm gì?

PaintStar là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của PaintStar là Version NA (cập nhật NA)

PaintStar là một chương trình miễn phí có thể được sử dụng cho hầu hết các hoạt động chỉnh sửa ảnh, từ layering để tạo GIF. Nhiều người trong số các công cụ có thể được tìm thấy trong PaintStar là nhiều hơn hoặc ít hơn tiêu chuẩn cho ảnh chỉnh sửa ứng dụng (mặc dù những người trả tiền, mặc dù): ví dụ, có bàn chải cấu hình, bộ lọc, kiểm soát hình ảnh tự động điều chỉnh thuật toán dựa trên kết cấu, và các bộ lọc . Ngoài ra còn có các tiện ích khác nhau để lựa chọn hình ảnh hoặc một phần của hình ảnh để xem chi tiết các định dạng tập tin editing.Many thể được nhập khẩu và xuất khẩu bởi các chương trình, bao gồm các nghi phạm phổ biến sau đây: PNG, BMP, JPG, TIFF và GIF. Về vấn đề GIF, chương trình có khả năng làm cho chúng thông qua morpher hình ảnh của mình. Về cơ bản, người dùng có thể chọn một hình ảnh cơ sở để được chuyển đổi thành hình ảnh khác và các công cụ tạo ra các khung đó chứng minh trình tự của việc chuyển đổi. Những chuỗi có thể được lưu lại dưới dạng hình ảnh riêng biệt hoặc là một hình ảnh GIF động đơn lẻ. Nhiều chỉnh sửa con đường được hỗ trợ cho những người muốn có một công cụ vẽ vector tương thích, như là nhiều lớp kết hợp (26 lớp kết hợp có sẵn theo mặc định). Ngoài ra còn có hơn một trăm bộ lọc đóng gói sẵn vào phần mềm.

What is PaintStar?

PaintStar is a free program that can be used for most photo editing operations, from layering to GIF creation. Many of the tools that can be found in PaintStar are more or less standard for photo editing applications (albeit paid ones, though): for example, there are configurable brushes, filters, algorithm-based image auto-adjustment controls, textures, and filters. There are also different utilities for selecting images or parts of images for detail editing.Many file formats can be imported and exported by the program, including the following common suspects: PNG, BMP, JPG, TIFF and GIF. On the subject of GIFs, the program is capable of making them through its image morpher. Basically, a user can select a base image to be transformed into another image and the tool creates the frames that demonstrate the sequences of the transformation. These sequences can be saved as separate images or as a single animated GIF image. Multiple path editing is supported for those who want a vector-compatible drawing tool, as is multi-layer combination (26 layer combinations are available by default). There are also over a hundred filters prepacked into the software.

Các loại file được mở bởi PaintStar

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm PaintStar có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) PPR

Download PaintStar

Link download: Đang cập nhật...

Source: Filegi - Fileinfo - Fileorg

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *